Word lid van het Louis Paul Boon Genootschap!


Contributie

De contributie bedraagt € 50,00 per jaar.
Daarnaast bestaat er een ondersteunend lidmaatschap van 65 euro en een beschermend lidmaatschap van 85 euro, al naar gelang draagkracht en motivatie. Maar ieder lid heeft gelijke aanspraak op de diensten die het Genootschap verleent.

 

Voordelen

 • Nieuwe leden ontvangen ter introductie een welkomstgeschenk
 • Leden ontvangen in de regel publicaties van het Genootschap gratis. Zo ontvangen de leden jaarlijks de band Boontjes. Lees meer over deze Boontjes onderaan deze pagina
 • Alle leden ontvangen per e-mail ons mededelingenblad BoonBerichten
 • Vrijwel alle evenementen en bijeenkomsten die worden georganiseerd door het Genootschap zijn vrij toegankelijk voor leden en hun introduces. Doorgaans worden deze bijeenkomsten afgesloten met een gezamenlijke maaltijd (tegen betaling, maar betaalbaar!).

 

Praktische informatie

U kunt zich als volgt aanmelden als lid van het Louis Paul Boon Genootschap:

 • U stuurt een e-mail naar mail@lpboon.net met de vermelding ‘Aanmelding nieuw lidmaatschap’, of:
 • Aanmelding via de website: zie tabblad Genootschap en klik op ‘LID WORDEN’. Na invullen van uw gegevens en klikken op ‘verstuur’ wordt uw aanmelding per e-mail aan ons verzonden.

 

Na uw aanmelding zal ons secretariaat contact met u opnemen en onvangt u nadere inlichtingen over de verdere gang van zaken.

 

Leden maken het lidmaatschapsgeld over op de Belgische rekening:
Bankrekening België: BE36068200494781 tnv L.P. Boon Genootschap, Aalst

 

Contactadres:

 

Secretariaat

Herman Verlint 

Willy la Croixstraat 41

1069 PB  Amsterdam, Nederland 
mail@lpboon.net


Doelstelling

Het Louis Paul Boon Genootschap stelt zich ten doel om:

 • Bekendheid te geven aan het werk, het leven en de sociaal-filosofische en artistieke opvattingen van Louis Paul Boon
 • Onderzoek naar Boons culturele nalatenschap te bevorderen en uit te dragen door middel van publicaties en manifestaties
 • Samen te werken met personen en instituten die met hun werk aansluiten bij onze activiteiten.

 

Historie
Kort na het overlijden van Louis Paul Boon in mei 1979 nam Bert Van Hoorick het initiatief tot oprichting van een "Boon Vereniging". Spoedig na de oprichting gaf Van Hoorick het voorzitterschap door en werd erevoorzitter. Er werd gestreefd naar een blijvende blijk van eerbetuiging ter attentie van L.P. Boon, in de vorm van een beeld, Jan de Lichte voorstellend, van de hand van wijlen beeldhouwer Roel D'Haese. Het streven stuitte begin jaren tachtig op politieke weerwil. Het beeld kwam in Antwerpen, Middelheim, terecht. Anno 1982 werd de "Boon Vereniging" getransformeerd tot het "Louis Paul Boon Genootschap" vzw., een vereniging met een bredere doelstelling met leden uit Vlaanderen en Nederland.

 

Periodieken
Sinds 2001 ontvangen alle leden de BoonBerichten – het mededelingenblad van het Louis Paul Boon Genootschap. Eerdere periodieken van het Genootschap waren het Jaarboek (1983-1988), de Tijdingen (1984-1990), de kantieke schoolmeester (1991-1996), Berichten uit Boonland (1995–2001) en Boelvaar Poef (2001–2013).

 

Boekuitgaven

Het Genootschap realiseerde enkele bijzondere boekuitgaven:

 • De tijd stil zetten omheen Louis Paul Boon (2010), fotoboek met werk van Paul Van den Abeele
 • De eerste eeuw van Boon (2012), gedenkboek 100 jaar Boon
 • Brussel, een oerwoud (2015), een map met exclusieve reproducties van Maurice Roggeman
 • Sinds 2014 publiceert het Genootschap jaarlijks een band van de Boontjes.

 

Boontjes – de verzamelde columns van Louis Paul Boon
In 2014 besloot het Louis Paul Boon Genootschap tot voortzetting van de uitgave van de Boontjes, de verzamelde columns van Louis Paul Boon, die vanaf 1959 in het dagblad Vooruit in Gent (nu De Morgen) verschenen. De Boontjes vormen een gestaag meanderende stroom van dagelijkse overpeinzingen over zijn leven en werk.
Eerder verschenen acht delen (1959-1967) bij Uitgeverij Houtekiet in Antwerpen, maar deze uitgavereeks werd in 2003 gestopt wegens financiële problemen.

Het Boon Genootschap neemt de uitgave van de resterende tien delen op zich omdat de Boontjes, na de oorspronkelijke publicatie in het dagblad Vooruit, het enige nog nooit uitgebrachte volumineuze deel van Boons oeuvre vormen. Ze behoren absoluut tot het literaire erfgoed van het Nederlandstalige gebied.

De voortzetting van de reeks verschijnt op volstrekt identieke wijze als de voorgaande acht delen bij Houtekiet. In opdracht van het Genootschap brengen Uitgever Roelants [voorheen de Oude Mol] te Nijmegen en de Stichting Isengrimus te Utrecht jaarlijks een band uit met verantwoording onder leiding van Jos Muijres, Boonkenner en universitair docent bij de Opleiding Nederlands aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

 

Onze leden ontvangen jaarlijks een band van de Boontjes als onderdeel van hun lidmaatschap.

 

 

Hoe gaan we om met uw privacy?
Het Louis Paul Boon Genootschap (vzw) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. We respecteren uw privacy en zorgen er voordat de persoonlijke informatie die u (via website, e-mail of op een andere wijze) aan ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Lees hier de volledige Privacyverklaring Louis Paul Boon Genootschap (vzw)