Bibliografie > literaire prijzen


De schrijversloopbaan van Louis Paul Boon nam een aanvang na de bekroning van een ingezonden manuscript. Daarna vallen hem prijzen ten deel, toch niet zo vaak als men verwacht zou hebben, of werd hem op andere wijze eer bewezen. De aandacht die hieraan in de pers gegeven werd is vermeld in bijlage A.

 

C1 1942 Leo J. Krynprijs

Vierjaarlijkse prijs voor een ‘nieuw talent’ voor De voorstad groeit Prijs: 10.000 frank. Jury: Willem Elsschot, Raymond Herreman, Willem Pelemans, Maurice Roelants en François Closset (secretaris). Uitreiking: op zaterdag 28 november 1942 tijdens een etentje in restaurant Aux Armes de Bruxelles te Brussel.

 

C2 1945 Provinciale Prijzen voor Letterkunde der Provincie Antwerpen

Sinds 1926 kent de provincie Antwerpen premies voor de letterkunde toe met de status van literaire prijzen. Elk jaar worden zes tot tien premies toegekend; de belangrijkste daarvan is de premie voor een letterkundig oeuvre. Die viel in dit jaar Jan van Nijlen toe. Premie voor een verdienstelijk eerste werk: De voorstad groeit. Prijs: 3.000 frank. Voorstel: Provinciale jury: Is. Smets (voorzitter), C. Spillemaeckers (ondervoorzitter), Jan Peeters, dr Remi Sterkens, Albert van Hoogenbemt en Fern. Bilcke, secretaris. Goedgekeurd door: Bestendige Deputatie van de Provincieraad. Uitreiking: Op zaterdag 6 juli 1946 door R. Declerck, gouverneur van de provincie, in het Museum van de Vlaamse Letterkunde te Antwerpen

 

C3 1948 Prijs van Brabant

Voor de letterkundige Prijs van Brabant 1948 werd geen enkel werk bekroond, maar er werden premiën verleend aan Emmanuel de Ridder, Alfons van Impe en Joris Blondiau. Er werden premies van 7000 [of 9000] frank verdeeld onder drie schrijvers: Louis Paul Boon, E. van Ruysbeek en Clem Bittremieux. Uitreiking: 22 februari 1948

C4 1953 Benoeming tot buitengewoon lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

C5 1953 Ridder in de Kroonorde
10 november 1953

C6 1955 Reisbeurs naar Parijs

Groot 10.000 frank.. Wegens literaire verdiensten, toegekend onder impuls van Karel Jonckheere]

 

C7 1956 Henriëtte Roland Holst-prijs

Aanvankelijk jaarlijkse prijs, ingesteld in 1957 door De Arbeiderspers en toegekend door de Henriëtte Roland Holst-stichting.] Voor: De kleine eva uit de kromme bijlstraat. Prijs: f 1.000,- Jury: Clara Eggink, Prof.dr P. Minderaa (voorzitter), Prof.dr Garmt Stuiveling, Reinold Kuipers en Gabriël Smit. Uitreiking op donderdag 21 november 1957, de vijfde sterfdag van de naamleenster der prijs, door Prof. Garmt Stuiveling in het gebouw van De Arbeiderspers te Amsterdam. Het juryrapport werd gelezen door Prof. Minderaa.

 

C8 1963 Dr. Karel Barbierprijs

Prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Ingesteld in 1927. Wordt tweejaarlijks toegekend aan een Belgisch schrijver, die de beste historische roman in het Nederlands, geput uit de eigen geschiedenis, geschreven en gepubliceerd heeft. Prijs: 5.000 frank voor De zoon van Jan de Lichte Jury: Ernest Claes, Raymond Brulez en André DemedtsUitgereikt op 23 oktober 1963 door Renaat van Elslande, minister van Cultuur in de aula van de Rijksuniversiteit Gent

 

C9 1966 Constantijn Huygensprijs

Jaarlijkse meesterschapsprijs voor een geheel oeuvre, ingesteld op 21 januari 1948 door de Jan Campert-stichting te 's Gravenhage. Prijs: f 5.000,- [70.000 frank] Commissie van advies: drs Gerrit Borgers, Pierre H. Dubois, drs Gerrit Kamphuis, mr A. Mout en Adriaan van der Veen Uitreiking: Op 6 april 1967 in de Haagse raadzaal aan de Javastraat door de burgemeester van 's-Gravenhage, mr. H.A.M.T. Kolfschoten.

 

C10 1970 Sabamprijs

[Belgische Vereniging der Auteurs, Componisten en Uitgevers] Prijs voor de Nederlandstalige literatuur Deze in 1961 ingestelde prijs wordt onregelmatig uitgeschreven. Een belangrijke prijs in speciën en de SABAM-troubadour, beeldhouwwerk van de Belgische kunstenares Jeanne De Dijn Uitreiking dinsdag [6 of 13] in januari door Marcel Poot, voorzitter

 

C11 1970 Dirk Martens-prijs

Officiële literaire prijs van de Stad Aalst. Ingesteld in 1962. De jury bekroont jaarlijks, afwis-selend voor proza of toneel en poëzie, een letterkundig werk uit de voorbije laatste twee jaar.

Prijs: 20.000 frank, voor Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht Jury: Willem M. Roggeman, voorzitter, Piet Thomas, Fernand Auwera en Marcel Wauters Uitreiking: 20 januari 1972 in de Feestzaal van het Aalsters stadhuis

 

C12 1971 Prijs van de Socialistische Gemeenschappelijke ACTIE -B.S.P. - A.B.V.V. - Bond Moyson arrondissement Aalst

Voor de publicatie in het Vlaams Weekblad Voor Allen van zijn vervolgverhaal Fabriekstad Aalst, dat de prefiguratie is van zijn nieuw boek Pieter Daens Uitreiking: op vrijdag 25 juni 1971 in zaal Bristol te Aalst. Toespraken door Bert van Hoorick en Frans Vyncke

 

C13 1972 Multatuliprijs

Jaarlijkse prijs, ingesteld in 1972 als voortzetting van de Prozaprijs van de Gemeente Amsterdam. Deze wordt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst toegekend voor een in het voorafgaande kalenderjaar gepubliceerde prozatekst. Geldsom: f 5.000,- [70.000 frank]voor Pieter Daens, of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht Adviescommissie: H.U. Jessurun d'Oliveira, Peter van Gestel en Adriaan van der Veen

 

C14 1972 Erelidmaatschap Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

De benoeming berustte op de overweging dat Louis-Paul Boon gerekend moet worden tot de grootste schrijvers van het Nederlandse taalgebied

 

C15 1972 Driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza voor de periode 1969-1971

Ingesteld in 1927, driejaarlijks voor Pieter DaensCommissie van advies: René Felix Lissens, voorzitter, Bert Decorte,. Antonin van Elslander en Albert Westerlinck, leden en Bert Brouwer, lid-secretaris Uitreiking: op dinsdag [22] november op het Kasteel van Ham te Steenokkerzeel door Johan Fleerackers namens minister Frans van Mechelen

 

C16 1973 Achiel van Ackerprijs

voor Pieter Daens Uitreiking: 13 oktober 1973

 

C17 1978 Grote Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijverscarrière

Ingesteld in 1957, vijfjaarlijks, vanaf 1969 driejaarlijks Jury: Anton van Wilderode (voorzitter), Hubert Lampo, Piet Thomas, Antonin van Elslander en Marcel Janssens (secretaris). Uitreiking: 15 maart 1979: Kasteel Van Ham te Steenokkerzeel door Rika de Backer-Van Ocken, Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden

 

[Gegevens werden onder andere ontleend aan: Aarts' Letterkundige Almanak voor het jaar 1982.]

terug