Zoeken in BibliografieType één of meerdere trefwoorden in. Er wordt in de titels en teksten van bibliografie-items (vanaf hoofdstuk 01) gezocht naar deze trefwoorden. U kunt kiezen uit drie zoekmethoden.
ECXACT: trefwoorden moeten exact zoals ingetypt voorkomen in het bibliografie-item, wil deze in de zoekresultaten terugkomen.
EN: trefwoorden worden als losse woorden beschouwd die allemaal moeten voorkomen in het bibliografie-item, wil deze in de zoekresultaten terugkomen.
OF: trefwoorden worden als losse woorden beschouwd waarvan er minimaal één moet voorkomen in het bibliografie-item, wil deze in de zoekresultaten terugkomen.


Trefwoorden >  

Zoeken

  EXACT      EN      OF