Nieuws

2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021    


Amerikanen lazen geen enkele (levende) Vlaamse schrijver

2011-01-24 15:44:43

Amerikanen hebben weinig keus als ze literatuur in vertaling willen lezen. In 2010 kregen langs Vlaamse kant alleen overleden auteurs als Louis Paul Boon en Daniël Robberechts een vertaling.

 

Van alle brontalen leverde de Nederlandstalige literatuur vorig jaar een bescheiden bijdrage aan het aanbod vertalingen in Amerika. De meest vertaalde talen waren vorig jaar Frans (59 boeken), Spaans (48 boeken), Duits (35 boeken) en Japans (15 boeken). Uit het Nederlands verscheen werk van Arthur Japin, Anna Enquist, thrillerschrijfster Daniëlle Hermans, Margriet de Moor, Marcel Möring, Tommy Wieringa en vier dode auteurs: Louis Couperus, Lucebert (de enig vertaalde Nederlandstalige dichter), Louis Paul Boon en Daniël Robberechts.

Artikel in Knack
Boon door Antje De Boeck & Rony Verbiest - Vrijdag 4 februari in cc Nova te Wetteren

2011-01-25 15:38:30

Antje De Boeck kreeg op haar zestiende verjaardag het boek 'Mijn kleine oorlog' van Louis Paul Boon cadeau. Dit is het begin van een rode draad in haar visie op de samenleveing. In zowat iedere eigen productie citeerde Antje uit Boon alsof het van haar was. Later gaf ze gestalte aan Ondina in de theaterproductie 'Kapellekensbaan' en speelde ze Nette in de film 'Daens'. Het idee om Boon te maken is dan gegroeid. Samen met accordeonist Rony Verbiest geeft ze in deze voorstelling de voorliefde van Louis Paul Boon voor de musette en het levenslied op een unieke, doorleefde manier vorm.

 

lees meer over deze voorstelling

Vrijdag 4 februari om 20 uur in cc Nova, Molenstraat te Wetteren.

Tickets: € 12,00 (basis), € 11,00 (+55)  € 10,00 (-26).

Reserveren: 09/ 365 20 20 of via http://www.ccnova.be/.
Register Boelvaar Poef 2001-2010

2011-02-12 21:52:21

Bij het tienjarig bestaan van Boelvaar Poef, het tijdschrift van het Louis Paul Boon Genootschap, is er een register verschenen op alles wat erin werd gepubliceerd. Handig voor de vaste lezers, maar natuurlijk ook voor alle andere geïnteresseerden!

Het register werd samengesteld door Arne op de Weegh.

 

Per onderdeel is het register alfabetisch geordend op auteursnaam. Daarnaast is er een register op besproken werken, waarbinnen publicaties over hetzelfde werk niet alfabetisch op auteursnaam maar chronologisch zijn gerangschikt.

 

Daarnaast is op deze website van elk nummer van Boelvaar Poef de inhoudsopgave te bekijken. Zie daarvoor bovenaan de pagina onder Uitgaven de link naar Boelvaar Poef.

 

Het is de bedoeling om het register jaarlijks bij te werken. Klik op onderstaande link om het register te openen. Het register is ook terug te vinden op een vaste plek op deze Boon website, onder 'Uitgaven' > 'Publicaties''.

Register Boelvaar Poef
BoonBerichten nummer 62 verschenen

2011-02-14 00:16:27

BoonBerichten is het mededelingenblad voor leden met korte actuele informatie over activiteiten in relatie tot Louis Paul Boon. Alle berichten zijn terug te vinden op deze website, zie bovenaan de pagina onder Uitgaven > Boon Berichten.

 

In BoonBericht 62 van februari 2011 is onder andere informatie te vinden over het tienjarig bestaan van Boelvaar Poef. Voorts meer over het lot van de ‘Boontjes’, naar aanleiding van de afgelopen  bijeenkomst van het Genootschap in Antwerpen op 20 november 2010. En verder weer nieuws over verschillende uitgaven en activiteiten rond Boon.

 

Lees het Boon Bericht 62
Verzameld Werk Deel 10 verschenen

2011-02-15 15:41:22

Dit deel van het Verzameld Werk omvat de roman Niets gaat ten onder die oorspronkelijk in 1956 verscheen. Het nawoord ‘Zwarte boosheid’ is van Kris Humbeeck.

 

Hoewel ze intussen wel het een en ander van hem gewend waren, wist Louis Paul Boon in 1956 toch weer heel wat critici te doen gruwelen met zijn roman Niets gaat ten onder.

Het is de geschiedenis van de technische school Constructa, waar achter de schermen een genadeloze strijd om de macht wordt gevoerd. En achter een façade van burgerlijk fatsoen woekeren ontucht en seksuele perversies. Niets gaat ten onder is een allegorie van de moderne mens die de idee van vooruitgang heeft verheven tot zijn noodlot.

Na meer dan een halve eeuw gaat van Boons roman nog altijd de beklemming uit van een klassieke film noir.

 

Op de website van het Louis Paul Boon-documentatiecentrum over dit deel van het Verzameld Werk zijn onder andere originele pentekeningen en het oorspronkelijke omslagontwerp door Herman Berserik te vinden.

 

Van Louis Paul Boons roman Niets gaat ten onder (1956) bleven slechts acht halve velletjes typoscript bewaard. Toch werpen die een verhelderend licht op de ‘grauwe en duistere roman’, zoals editeur Britt Kennis laat zien op de website van Teksteditie.org

 
Geniaal ...maar niet met te korte beentjes - Lezing door Herman Verlint op 15 maart 2011

2011-03-03 22:17:05

Herman Verlint vertelt over zijn fascinatie voor de Vlaamse schrijver Louis Paul Boon.

Boontje heeft in de loop van zijn leven allerlei kwalificaties toegeschreven gekregen zoals tedere anarchist, moralist, nihilist, viezentist, en romanvernieuwer. Lang niet alles kan op deze avond aan de orde komen. Het zal vooral gaan over Boontjes humor, zijn taalgebruik, zijn mededogen met de mens, zijn veelzijdigheid en zijn meesterwerk De Kapellekensbaan.

Deze avond is met opzet gekozen, omdat 15 maart 2011 de 99e geboortedag van Louis Paul Boon is. Enkele leden van het Louis Paul Boon Genootschap zullen aanwezig zijn met informatiemateriaal.

Dinsdagavond 15 maart 2011
Tijd: 19.00 - 21.00
Locatie: Studiecentrum Amsterdam

Amstelveenseweg 390

 

Voor een verslag en foto's van deze lezing, kies 'home' en vervolgens 'activiteiten' > 2011.
Boelvaar Poef aflevering maart 2011 verschenen

2011-03-15 17:34:23

Boelvaar Poef is het tijdschrift van het Louis Paul Boon Genootschap.

 

De elfde jaargang van Boelvaar Poef begint met een nummer dat bijna helemaal gewijd is aan leven en werk van Paul de Wispelaere, die in de studie van het werk van Louis Paul Boon met tal van publicaties een vooraanstaande rol heeft gespeeld.

 

Klik hier voor een volledig inhoudsoverzicht van dit nummer.

 

Boelvaar Poef verschijnt drie keer per jaar. Er wordt aandacht besteed aan nieuwe uitgaven van het werk van Boon, Boonstudies, achtergrondinformatie over de tijd van Boon en zijn geestverwanten, en hedendaagse auteurs en kunstenaars die zich verwant voelen met het werk van Boon.

Meestal verschijnt er elk jaar een dubbelnummer rond een thema.

 

Leden ontvangen Boelvaar Poef gratis. Losse nummers kosten € 10,00 (dubbelnummers € 12,50). Een abonnement kost € 45,00 per jaar.
Tone Brulin spreekt over Louis Paul Boon

2011-05-22 22:26:40

De Vlaamse toneelschrijver Tone Brulin spreekt op zaterdag 28 mei in het Vlaams Cultureel Kwartier, Arsenaalpoort 6 in Nijmegen, over zijn herinneringen aan Louis Paul Boon. Tone Brulin was redacteur van het tijdschrift “Tijd en Mens” en leerde tijdens de redactievergaderingen Boon kennen. Deze laatste gaf hem het manuscript van een poppenspel “Izegrim”, dat Brulin zou laten opvoeren door Theater op Zolder in Antwerpen. Zelf schreef Brulin o.m. het toneelstuk “Nonkel en de juke box”, dat hij uit bewondering aan Boon opdroeg en publiceerde in het tijdschrift Gard Sivik. Tone Brulin heeft zijn herinneringen verwoord in een lang gedicht, dat hij zal voorlezen. Hij wordt vooraf voorgesteld door Willem M. Roggeman.

 

Lees meer over deze dag bij de aankondiging van de Voorjaarsbijeenkomst 2011 van het Boongenootschap, rechts op onze home page.
Verzameld Werk deel 11 aangekondigd

2011-06-30 17:52:06

Bij De Arbeiderspers is deel 11 van het Verzameld Werk van Louis Paul Boon aangekondigd. Dit deel van het Verzameld Werk omvat Boontje's reservaat – Louis Paul Boons eenmanstijdschrift waarvan vijf afleveringen verschenen tussen 1954 en 1957.

Ze bevatten enkele oudere en langere bijdragen die nooit helemaal tot hun recht waren gekomen in de bladen waarin ze voor het eerst werden gepubliceerd. Meer dan een halve eeuw na hun verschijnen blijven de vijf afleveringen van Boontje's reservaat een weergaloze demonstratie van de ontregelende kracht van Boons woord.

 

Verschijnt september 2011

Omvang: 432 blz

Prijs € 27,95
BoonBerichten nummer 65 verschenen

2011-08-01 11:37:01

In de BoonBerichten 65 van juli 2011 veel nieuws over de komende activiteiten rond Louis Paul Boon: de najaarsbijeenkomst van het Genootschap op zaterdag 17 september in Antwerpen, de Boonlezing 2011 op zaterdag 19 november te Aalst en de plannen voor het Boonjaar 2012.

 

Lees het Boon Bericht 65

 

Zie ook de update, Boonbericht 66

 

BoonBerichten is het mededelingenblad voor leden met korte actuele informatie over activiteiten in relatie tot Louis Paul Boon. Alle berichten zijn terug te vinden op deze website, zie bovenaan de pagina onder Uitgaven > Boon Berichten.

 
Boelvaar Poef aflevering september 2011 verschenen

2011-09-17 00:00:00

Boelvaar Poef is het tijdschrift van het Louis Paul Boon Genootschap.

 

De Antwerpse toneelschrijver en theatermaker Tone Brulin haalt herinneringen op aan Louis Paul Boon. Willem Roggeman schetst de internationale carrière van Tone Brulin.

Kathy de Nève interviewde Tine van Buul en Willie Verhegghe – mensen uit de naaste omgeving van Louis Paul Boon. In dit nummer zijn deze interviews opgenomen.

Onder de titel ‘Godfried Vervisch, een autobiografische schilder’ stelt Willem Roggeman weer een laureaat van de Louis Paul Boonprijs voor, deze keer uit het jaar 1984.

Arne op de Weegh becommentarieert de eerste hoofdstukken van Boons Mijn kleine oorlog, met nieuwe inzichten die werden opgedaan sinds het verschijnen van de bewaard gebleven ruwe aantekeningen van Boon.

Wim de Poorter schetst de geschiedenis van de uitgave van de Boontjes en oppert verklaringen voor het mislukken van het project om de uitgave volledig te maken.

 

Ga naar de inhoudsopgave van dit nummer

 

Boelvaar Poef verschijnt drie keer per jaar. Er wordt aandacht besteed aan nieuwe uitgaven van het werk van Boon, Boonstudies, achtergrondinformatie over de tijd van Boon en zijn geestverwanten, en hedendaagse auteurs en kunstenaars die zich verwant voelen met het werk van Boon.

Meestal verschijnt er elk jaar een dubbelnummer rond een thema. Leden ontvangen Boelvaar Poef gratis. Losse nummers kosten € 10,00 (dubbelnummers € 12,50). Een jaarabonnement kost € 45,00.
Collectie Louis Paul Boon te koop

2011-10-01 11:44:02

Ons lid W. van Duyvendijk gaat verhuizen naar het buitenland met minder beschikbare ruimte dan thans. Om die reden moet hij afscheid nemen van zijn grote (volledige) collectie van en over Boon. Voor een redelijke prijs wil hij deze van de hand doen en men kan zich daartoe schriftelijk bij hem melden via wwsvduyvendijk@12move.nl

"Het zou prettig zijn als mijn collectie bij een echte Boon aanhanger terecht zou komen. Over de prijs kan gesproken worden. Reacties gaarne per e-mail".

 
Voordracht ‘Louis Paul Boon 1912 – 2012’

2011-10-07 19:30:00

Om van deze voorstelling te genieten hoef je Boon niet gelezen te hebben. Mooi is het verhaal van een volksjongen die op zijn 15de gevelschilder en op zijn 65ste kandidaat Nobelprijswinnaar was. Deze onvolprezen, maar omstreden schrijver en kunstenaar verwierf de meest prestigieuze literaire prijzen. Dit ‘Uurtje Boon’ betekent emotie, ontroering, veel humor en onvergetelijke binnenpretjes. 2012 wordt in Vlaanderen een ‘Boonjaar’. Wie deze voorstelling ziet is al een stapje vooruit.

 

 

 

Wanneer? Donderdag 10 november 2011 om 19u30

Spreker    Marcella Piessens

Waar?       Vrijzinnig Centrum LIEDTS vzw

 

Parkstraat 2-4

9700 Oudenaarde

België

 

Routebeschrijving 

 

Verdere informatie        T 055/30 10 30

E info@vcliedts.be

W http://www.vcliedts.be/

 

In samenwerking met Liedtskring vzw & Leesclub ‘leesvrij’
BoonBerichten nummer 67 verschenen

2011-10-10 16:51:00

Er is weer veel nieuws over de komende activiteiten rond Louis Paul Boon, waaronder de Boonlezing 2011 op zaterdag 26 november in het Belfort, Grote Markt te Aalst.

 

Lees het Boon Bericht 67

 

BoonBerichten is het mededelingenblad voor leden met korte actuele informatie over activiteiten in relatie tot Louis Paul Boon. Alle berichten zijn terug te vinden op deze website, zie bovenaan de pagina onder Uitgaven > Boon Berichten.
Boelvaar Poef aflevering december 2011 verschenen

2011-12-16 13:23:45

Boelvaar Poef is het tijdschrift van het Louis Paul Boon Genootschap. Dit decembernummer is een themanummer, gewijd aan Willem Elsschot. Daarnaast is er aandacht voor de bijeenkomst van het Genootschap op 17 september 2011, waar de uitreiking plaatsvond van de Isengrimusprijs aan Julien Weverbergh.

 

Boelvaar Poef verschijnt drie keer per jaar. Er wordt aandacht besteed aan nieuwe uitgaven van het werk van Boon, Boonstudies, achtergrondinformatie over de tijd van Boon en zijn geestverwanten, en hedendaagse auteurs en kunstenaars die zich verwant voelen met het werk van Boon.

Meestal verschijnt er elk jaar een dubbelnummer rond een thema. Leden ontvangen Boelvaar Poef gratis. Losse nummers kosten € 10,00 (dubbelnummers € 12,50). Een jaarabonnement kost € 45,00.

 

Ga naar de inhoudsopgave van dit nummer