Nieuws

2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021    


Prijs voor Engelse vertaling van Boon

2012-01-09 15:20:55

Vondel Translation Prize naar Paul Vincent

 

De Vondel Translation Prize 2011 wordt toegekend aan Paul Vincent voor My Little War, zijn vertaling in het Engels van Mijn kleine oorlog van Louis Paul Boon. De jury van de Vondel Translation Prize bestond dit jaar uit criticus Paul Binding (Times Literary Supplement) en literair vertalers Ina Rilke en Sam Garrett. Een speciale eervolle vermelding gaat naar David Colmer voor The Portrait, zijn vertaling van Specht en zoon van Willem Jan Otten.

 

My Little War verscheen in 2010 in de Verenigde Staten bij de Dalkey Archive Press, het is de eerste Engelse vertaling van Louis Paul Boons roman uit 1947. De vertaling werd financieel ondersteund door het Vlaams Fonds voor de Letteren.

 

De shortlist bestond naast het winnende boek uit de volgende titels: Marjolijn Februari - The book club (Paul Vincent), Leon de Winter - God’s Gym (Jeannette Ringold), Anna Enquist - Counterpoint (Jeannette Ringold), Willem Jan Otten - The Portrait (David Colmer), Dimitri Verhulst - Madame Verona comes down the hill (David Colmer), Douwe Draaisma - Disturbances of the Mind (Barbara Fasting), Margriet de Moor - The Storm (Carol Brown Janeway).

 

De Vondel Translation Prize is een tweejaarlijkse prijs voor de beste boekvertaling in het Engels of Amerikaans van een Nederlandstalig letterkundig of cultuurhistorisch werk. De prijs is ingesteld door de Engelse Society of Authors en wordt gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het prijzengeld bedraagt 5.000 euro.

 

De Vondel Translation Prize 2011 wordt uitgereikt op 6 februari aanstaande in Kings Place in Londen, samen met een aantal andere Europese vertalersprijzen.

 

bron: Persbericht Nederlands Letterenfonds Amsterdam, 2 januari 2012

 

Dalkey Archive Press over "My Little War"

 

Review: My Little War by Louis Paul Boon

Anglophone readers can be forgiven if they’ve never heard of the Flemish novelist Louis Paul Boon (1912-1979), who, despite having written an enormous amount over an extensive career, remains almost entirely untranslated in English. Boon’s early novels were conventionally structured historical treatments of nineteenth-century working-class life, but his exposure to major modernist figures such as Céline, Joyce, and Dos Passos changed his literary direction; he would go on to produce such modernistic fare as Chapel Road, Summer in Termuren, and My Little War. These novels, considered major classics of Dutch literature, remain almost unknown in the English-speaking world.

Lees verder

 
BOON! 2012

2012-01-20 13:54:43

Op 15 maart 2012 zou Louis Paul Boon honderd jaar geworden zijn. Hoogwaardigheidsbekleders en fanfares zouden zich in groten getale naar de Vogelenzang in de Aalsterse deelgemeente Erembodegem hebben begeven om de eeuweling met bloemen en trompetgeschal te fêteren, en tot in Gent en Brussel zou hij met taarten en wensen zijn overladen. Misschien werd hij zelfs ontboden voor een feestje op het koninklijk paleis. Of Louis Paul Boon/Boontje zijn zelfverklaarde strijd tegen de bitterheid zou hebben gewonnen, zullen we nooit weten, maar vast staat dat hij er geen eeuw voor nodig heeft gehad om uit te groeien tot een van de belangrijkste Nederlandstalige schrijvers ooit (Louis Paul Boon: ‘Wie romanschrijver wil worden, heeft het de eerste honderd jaar nogal moeilijk.’).

 

Bezoek de speciale website van BOON! 2012

 

Programma

 

15 maart 2012 Feestelijke start i.s.m. Behoud de Begeerte

15 maart 2012, exact 100 jaar na de geboortedag van Boon, wordt het startschot gegeven voor Boon! 2012 in het Aalsters cultureel centrum De Werf. Het programma is in handen van Behoud de Begeerte.

 

17 + 18 maart 2012 Dubbeltentoonstelling i.s.m. Letterenhuis Antwerpen

Van maart tot september loopt een dubbeltentoonstelling over Boon en zijn werk in het Stadsmuseum van Aalst en in het Letterenhuis in Antwerpen.

 

“Rebellen van Boon” in Aalst loopt van 17/03 tot 23/09 en legt de nadruk op de rebellen in het literaire werk van Boon, met Jan de Lichte als centrale figuur.

 

In het Letterenhuis krijgt u een overzicht van leven en werk van Boon, van de fabrieksstad Aalst waar Boon geboren werd naar het 'reservaat/schrijvershol' dat Boon in Erembodegem liet bouwen, de Villa Isengrimus.

Curator van beide tentoonstellingen is professor Kris Humbeeck, een echte Boonkenner.

 

vanaf april Louis Paul Boon themafietstocht i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen

Samen met Toerisme Oost-Vlaanderen werkt de toeristische dienst van de stad Aalst aan een themafietstocht rond Boon.
Vanaf volgend jaar kan je Boontje dus leren kennen vanop de fiets. Er zijn drie gedigitaliseerde fietslussen uitgewerkt die passeren langs plekjes die voor Louis Paul Boon betekenis hebben.

 

22 april 2012 Enscenering proces Jan de Lichte

Jan de Lichte, de gekende bandiet, werd na een proces terechtgesteld op de Aalsterse Grote Markt. Deze historische locatie, met haar markante Belfort en schepenhuis, is nog steeds intact. De editie van Erfgoeddag (22 april ‐ thema Helden) lijkt een uitgelezen moment om een her‐enscenering te laten plaatsvinden van het beruchte proces en de hierop volgende terechtstelling. Het koepelevenement heeft een jaarthema dat zich ertoe leent. Voor het spelen van de figuren van Jan De Lichte, de aanklager,rechter… wordt beroep gedaan op een aantal gekende acteurs alsook gekende (met Aalst verwante) strafpleiters zoals Jef Vermassen, die in Aalst woont.

 

De reconstructie laat toe het licht te laten schijnen op deze historische gebeurtenis die zich in Aalst afspeelde, en tegelijkertijd aandacht te besteden aan het boek zelf.

 

23 - 24 juni 2012 De wereld van Boon, parade en feest

In juni 2012 trekt, naar aloude Aalsterse traditie, een parade door de stad. Deze zal de kers op de taart zijn van een creatieproces met een 12‐tal socio‐culturele verenigingen, scholen en wijkbewoners. Elke groep werkt rond een boek van Boon en creëert een beeld van een van de personages in dat boek. Dit project wordt een intense interactie tussen wijkverenigingen en begeleidende kunstenaaars. Zij gaan vanaf januari 2012 creatief aan de slag, het toonmoment wordt de optocht.

 

Tijdens deze optocht wordt de vrucht van de arbeid getoond aan de Aalsterse bevolking en geïnteresseerden van ver daarbuiten. ‘De wereld van Boon’ wil de toeschouwer en deelnemers aan de parade op een visueel toegankelijke en aantrekkelijke manier laten kennismaken met het werk en de leefwereld van Boon. De participatie is even belangrijk dan het resultaat van de werken.

 

De optocht culmineert in een eerbetoon aan Boon, met de onthulling van een monumentaal kunstwerk van de hand van Florentijn Hofman (http://www.florentijnhofman.nl/) Deze Nederlandse kunstenaar was al aan het werk in ondermeer Rotterdam, Tokio en Nijmegen.

 

De parade en onthulling worden gevolgd door een groot volksfeest.

 
BoonBerichten nummer 68 verschenen

2012-02-14 18:47:13

De opening van een jubeljaar

Het Boonjaar opent met de afwijzing van de bij het Vlaams Fonds voor de Letteren aangevraagde subsidie van 6000 euro voor de diverse activiteiten in het kader van de herdenking van de 100ste geboortedag van Louis Paul Boon. Het Vlaams Fonds meent blijkbaar dat de basissubsidie van 750 euro kan volstaan.

 

In voorgaande jaren ontving het Genootschap daarnaast nog tussen de 2000 en 4000 euro aanvullende subsidie voor de uitgave van Boelvaar Poef. De aanvraag voor deze aanvullende subsidie is dit jaar eveneens afgewezen. De consequentie hiervan is dat de jaarlijkse bijdrage voor de uitgave van Boelvaar Poef daarmee vervallen is en de uitgave van het voorgenomen

Boonboek 2012 nu op losse schroeven staat.

 

Bij het Fonds van de Letteren kan bezwaar worden gemaakt tegen de beslissing, maar het verleden heeft uitgewezen dat zulks geen zoden aan de dijk zet.

 

Er zijn ook vrolijker onderwerpen in dit BoonBericht, zo heeft de stad Aalst weer wel goede redenen vrolijk het Boonjaar in te gaan. Zij ontvangt van het Vlaams Fonds voor de Letteren 17.500 euro aan subsidie, van de Vlaamse regering 73.000 euro en van de Provincie Oost-Vlaanderen nog eens 7.500 euro. In totaal dus bijna 100.000 euro waarmee, naast de reserveringen van de stad Aalst een mooie herdenking is te organiseren.

 

Voorts in dit Boonbericht informatie over nieuwe uitgaven rond Boon en diverse activiteiten in het Boonjaar 2012.

 

Lees het Boon Bericht 68

 

BoonBerichten is het mededelingenblad voor leden met korte actuele informatie over activiteiten in relatie tot Louis Paul Boon. Alle berichten zijn terug te vinden op deze website, zie bovenaan de pagina onder Uitgaven > Boon Berichten 

 
BoonBerichten nummer 69

2012-04-19 12:32:28

Het Boon Genootschap herdenkt de 100ste geboortedag van Louis Paul Boon

op Zaterdag 12 mei 2012 in Aalst.

Zie voorts de informatie onder "Activiteiten" op deze website.

 

Verder in dit Boon Bericht weer veel nieuws over manifestaties en publicaties rond Louis Paul Boon.

 

Lees het Boon Bericht 69

 

BoonBerichten is het mededelingenblad voor leden met korte actuele informatie over activiteiten in relatie tot Louis Paul Boon. Alle berichten zijn terug te vinden op deze website, zie bovenaan de pagina onder Uitgaven > Boon Berichten 

 
BoonBerichten 70 - september 2012

2012-09-17 17:02:43

Nieuws over de problematiek rond de subsidie voor het Boon Genootschap en de daarmee samenhangende onzekere toekomst van ons blad Boelvaar Poef

 

Door in te tekenen op de afname van een of meer exemplaren van het gedenkboek De eerste eeuw van Boon voor de prijs van € 12,50 (inclusief verzending) kunt u meehelpen om deze uitgave te realiseren.

 

Wij hebben er een groot vertrouwen in dat u bereid zult zijn de meerprijs van deze eenmalige uitgave van Boelvaar Poef in boekvorm mede te helpen dekken. De dekkingsgraad wordt zelfs aanmerkelijk uitgebreid als u wilt intekenen op meerdere exemplaren. Het is een exclusief cadeau voor verzamelaars want de oplage is vrijwel alleen voorbehouden aan leden, de stad Aalst en de provincie Oost-Vlaanderen. Slechts een zeer gering deel zal bij een paar boekhandels verkrijgbaar zijn.

 

Aarzel niet, stuur een bericht aan mail@lpboon.net met mededeling van uw inschrijving onder vermelding van naam en adres. U wordt niet gefactureerd. Maak het verschuldigde bedrag over aan de Belgische of Nederlandse rekening (zie het volledige Boon Bericht) en u staat genoteerd.

De presentatie van De eerste eeuw van Boon is voorzien op 20 oktober te Aalst.

 

Lees het hele Boon Bericht

 

BoonBerichten is het mededelingenblad voor leden met korte actuele informatie over activiteiten in relatie tot Louis Paul Boon. Alle berichten zijn terug te vinden op deze website, zie bovenaan de pagina onder Uitgaven > Boon Berichten 
Louis Magazine

2012-10-01 13:39:31

Educatief pakket rond Louis Paul Boon en zijn historische romans

 

In het verlengde van het Boonjaar 'Boon!2012' ontwikkelde Mooss in opdracht van de Erfgoedcel Aalst Louis magazine, een educatief pakket voor de 3de graad secundair onderwijs. Het webdesign werd verzorgd door Vliegwerk.

 

LOUIS MAGAZINE is een (digitaal) magazine, waarvan iedere deelnemende klas zijn eigen versie maakt. Leerlingen en leerkrachten (Nederlands en Geschiedenis) vormen samen een team van journalisten en redacteurs.

 

In het magazine focussen we op Louis als schrijver. Meer in het bijzonder leggen we de aandacht op Louis als historiograaf. Het onderzoek dat de leerlingen in de klas zullen voeren, zoekt een antwoord op volgende vragen: ‘Hoe ging Boon om met zijn historische bronnen? Op welke manier heeft hij bestaande feiten en figuren in zijn boeken geromantiseerd? In hoever komt het beeld dat de lezer op die manier krijgt overeen met de historische achtergrond? En ook: Welke bedoeling kan Boon hiermee gehad hebben?’

 

De 5 belangrijkste historische romans van Louis komen in dit pakket dan ook rijkelijk aan bod: De Kapellekensbaan, De Bende van Jan de Lichte, Pieter Daens, De Zwarte Hand en Het Geuzenboek.

 

In de bijhorende lesmap krijgen de leerkrachten meer informatie over deze boeken en worden de magazine-opdrachten per boek inhoudelijk beschreven. In de lesmap vind je ook tips voor de aanpak in de klas, technische informatie voor de online verwerking en schrijftips.

 

Voel je de schrijfkriebels al opborrelen? Zin om met jouw school of klas deel te nemen aan dit uniek project? Heb je goesting om meer te weten te komen over Louis Paul Boon? Of samen met je leerlingen je passie voor Boon te (her)beleven? Altijd al gedroomd van een carrière als journalist of de publicatie van een eigen magazine? Grijp dan nu je kans en schrijf je in.

 

Louis Paul Boon (1912 – 1979) blijft een van de belangrijkste schrijvers uit het Nederlandse taalgebied. Hij kreeg wel eens de bijnaam ‘rebel van de Vlaamse literatuur’. In zijn werk ging hij dan ook vastberaden de confrontatie aan met de moderne wereld. Maar Louis is niet zomaar in een hokje te vatten. Naast schrijver van een veelzijdig oeuvre was hij ook beeldend kunstenaar.
De geboorte van Boontje

2012-10-01 13:41:17

Een boek over Louis Paul Boon, de avant-garde en de komst van de film.

Door: Annie van den Oever, Bart Nuyens, Ernst Bruinsma

 

Uitgeverij Huis Clos

850 exemplaren, 80 p.

ISBN 978 90 79020 16 4

€ 15,00

 

Op 29 september werd De geboorte van Boontje gepresenteerd tijdens het Boonsymposium in Schunck Heerlen.

Een tweede presentatie heeft plaats op 4 november 2012 in het Letterenhuis te Antwerpen.

 

Dit boek bij Uitgeverij Huis Clos

 
Louis Paul Boon filmvertoningen

2012-10-04 10:36:21

In het kader van de honderdste verjaardag van Louis Paul Boon vertoont CINEMATEK verfilmingen van Boons boeken (Menuet, Daens, Vergeten straat) en de film waarin Boon zelf acteerde (De bom van Robbe De Hert). Docent en Boon-kenner Bart Nuyens houdt een lezing over de relatie tussen Boon en de film.

 

Louis Paul Boon (1912-1979) was één van de belangrijkste naoorlogse romanschrijvers van de Nederlandse literatuur, maar hij voelde zich een ‘gemankeerde cineast’: hij was beginnen te schrijven omdat hij niet de middelen had om te filmen. Zijn schrijverschap werd dan ook sterk gevormd door zijn bioscoopervaringen. “Vooral de stomme film heeft mij beïnvloed, veel meer dan de literatuur,” zei hij daarover.

 

In de volksbioscoop van Aalst en de filmpaleizen van Brussel werd de jonge Boon geboeid door de kracht van het medium, meer in het bijzonder door de films van Chaplin, King Vidor, Ruttmann en Eisenstein. De attractieve vertelwijze van de film zou wel in hem blijven doorwerken wanneer hij medio jaren 40 de scenische (en later verfilmde) roman Vergeten straat en de oorlogskroniek Mijn kleine oorlog schreef. Ongeveer in dezelfde periode schreef Boon het dadaïstisch-surrealistische filmscenario De atoombom en het mannetje met den bolhoed. Dat apocalyptische scenario is een sleuteltekst in het oeuvre van Boon. Boons nihilistische cultuurkritiek krijgt er vorm in een wereld waar de wetten van de logica en oorzakelijkheid met de voeten worden getreden door een op hol geslagen filmtechniek, een wereld die herinneringen oproept aan die andere mannetjes met bolhoeden: Chaplin, Laurel en Hardy.
Of hoe de film het aanschijn van de literatuur radicaal en voorgoed veranderde...

 

CINEMATEK ligt aan BOZAR, bovenop de Kunstberg, dicht bij het Centraal Station. Adres: Baron Hortastraat 9, 1000 Brussel.

 

Programma
De Grote Boonmarathon

2012-10-04 11:33:55

Slotakkoord van Boon!2012

zondag 7 oktober 2012 - 12:00 - 18:00 en vanaf 20:00

KVS - Koninklijke Vlaamse schouwburg (Bol), Arduinkaai 7, 1000 Brussel

 

Tientallen lezers, schrijvers, acteurs en kunstenaars brengen op zondag 7 oktober in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg hulde aan de honderdjarige Louis Paul Boon en lezen hun favoriete teksten uit zijn oeuvre.

 

Tussen 12:00 en 18:00 lezen bekende maar ook minder bekende Boonliefhebbers voor. Dit gedeelte is gratis.

 

Vanaf 20:00 kunt u luisteren naar Herman Brusselmans, Kristien Hemmerechts, Josse De Pauw, Chokri Ben Chikha, Peter Verhelst, Mauro Pawlowski, Jeroen Olyslaegers, Ivo Michiels (video), Caroline Lamarche, Thomas Roosenboom, Paul Vincent, Marie Hooghe, Jonathan Coe, Jo Boon, Per Holmer.


Aan het eind van de avond ontvangt Boon postuum de Nobele Prijs van Passa Porta, een eer die eerder al groten zoals Borges, Kafka en Claus te beurt is gevallen. Zoon Jo Boon neemt de prijs in ontvangst van Jonathan Coe.

 

Programma en informatie
Salongesprek: Boon, schilder en tekenaar

2012-10-04 13:24:14

Zondag 14 oktober 2012, 14u00-15u30
Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, Antwerpen
Toegang: € 3,50 

 

Naar aanleiding van de tentoonstelling Villa Isengrimus - Louis Paul Boon, nodigt het Letterenhuis enkele prominente stemmen uit om te praten over de Vlaamse schrijver en kunstenaar. Boon liet een omvangrijk plastisch oeuvre na dat thematisch sterk verbonden is met zijn literaire werk.

Marc Reynebeau praat met Anne Provoost en Didi de Paris over het dubbeltalent Boon. 

 

Meer info vind je hier
Over Louis Paul Boon

2012-10-04 13:34:02

Op zaterdag 20 oktober 13.30u Stadsfeestzaal  Aalst (B) werd het volgende boek gepresenteerd:

Over Louis Paul Boon - 'Die twee gebroers en hun zuster, dat was heilig'

 

In dezelfde zaal vond op die dag om 15:00 de feestelijke presentatie plaats van het gedenkboek "De eerste eeuw van Boon" van het Boongenootschap

 

Josken Vermoesen kwam als meisje van 16 de familie Boon binnen. Een triestige familie, zoals ze zegt. Binnen een jaar overleed de enige zus van haar (toekomstige) man Frans aan leverkanker. De achterblijvers, de ouders en de twee broers Frans en Louis, waren er kapot van. Louis schreef "de dood van mijn zuster Jeanneke", een stukje dat elke lezer nu nog door de grond doet gaan. Josken woonde met haar man Frans bij zijn ouders in huis die vanuit Aalst naar Gent verhuisd waren. Nadat moeder Stella een paar jaar later ook was overleden, verbleef  vader Jef bijna 10 jaar bij Josken en Frans in Aalst en Erembodegem. Meer dan 25 jaar woonde Josken in de buurt van Louis Paul Boon. Ze heeft veel van de mensen gekend die bij hem en zijn vrouw Jeanneke over de vloer kwamen. Nadat in 1976 Frans en in 1979 Louis was overleden, bleven de twee vrouwen met elkaar bevriend tot aan de dood van Jeanneke in 2005. De praktische en nuchtere Josken vertelt in haar eigen karakteristieke taal over haar leven in de familie Boon, waaruit de grote schrijver Louis Paul Boon voortkwam.

 

Paperback: ISBN 97894 91472 183, prijs €16,95

E-pub (DRM-vrij), ISBN 97894 91472 190, prijs: €9,95

Verschijningsdatum: 20 oktober 2012

Website Meurs AM

 

Informatie over dit boek op Cultuurnet

 
De eerste eeuw van Boon

2012-10-04 14:06:45

Gedenkboek 100 jaar Boon – uitgegeven door Stichting Isengrimus in opdracht van het Boon Genootschap

 

Scheppend en oorspronkelijk werk van achttien bekende auteurs uit Vlaanderen en Nederland, en het zijn niet de minsten uit de scheppende literaire en grafische wereld die hun bijdrage aan het boek leveren:

Robert Anker, Johan De Boose, Stefaan Van den Bremt, Paul Claes, Piet Gerbrandy, Paul Van Gysegem, Kristien Hemmerechts, Guido Van Heulendonk, Peter Holvoet – Hanssen, Leen Huet, Geert van Istendael, Walter Kerkhofs, Bart Koubaa, Rob Van Laerhoven, Monika Van Paemel, Joseph Pearce, Koen Peeters, Kamiel Vanhole, Christophe Vekeman, Annelies Verbeke en Victor Vroomkoning.

 

Het portret op de omslag is van de hand van Paul Van Gysegem

 

Overhandiging van het eerste exemplaar van De eerste eeuw van Boon aan Jo Boon en Dylan Casaer vond plaats op 20 oktober tijdens een feestelijke presentatie in de Stadsfeestzaal bij het stadhuis op de Grote Markt te Aalst.

 

Het Louis Paul Boon Genootschap is grote dank verschuldigd aan de redactie die de uitgave van het eeuwboek heeft voltooid: Jos Muyres, Gerard Raat en Betty Salverda.

 

Teken in op de afname van een of meer exemplaren van het gedenkboek De eerste eeuw van Boon voor de ledenprijs van € 12,50 (inclusief verzending). Winkelprijs 19,90.

 

Maak het verschuldigde bedrag over aan de Belgische of Nederlandse rekening en u staat genoteerd.

 

Bankrekening België: BE36-068-2004947-81 L.P.Boon Genootschap, Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst.

Bankrekening Nederland: giro 5685885 L.P.Boon Genootschap, Nijmegen

 

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel leden er al op hebben gereageerd. Maar we zijn er nog niet. Aan hen die het vergaten te doen:

Schrijf naar mail@lpboon.net en reserveer uw exemplaar. Vergeet daarbij niet al die mensen die u spoedig van een cadeau moet voorzien!
BoonBerichten 71 - oktober 2012

2012-10-04 15:08:12

Uitnodiging voor leden en belangstellenden om op 20 oktober de feestelijke presentatie bij te wonen van ons eeuwboek De Eerste Eeuw van Boon in de Stadsfeestzaal bij het stadhuis op de Grote Markt te Aalst.

 

Het Genootschap floreert maar verkeert financieel in zwaar weer. Over de oorzaken daarvan en de betekenis voor de toekomst heeft het bestuur u in het vorige nummer van de BoonBerichten geïnformeerd. Om die reden heeft het bestuur leden opgeroepen om de financiering van De eerste eeuw van Boon mede mogelijk te maken door intekening op een of meer exemplaren.

 

Per 1 september heeft Willem M. Roggeman tussentijds ontslag genomen als voorzitter van het Genootschap. Naar aanleiding van een verschil van mening in de redactie van Boelvaar Poef heeft hij daar ook als voorzitter van het Genootschap consequenties aan verbonden. Het bestuur van het Genootschap betreurt dit omdat er geen conflict binnen het bestuur was en is en het bestuur onderling zijn vertrouwen heeft uitgesproken. Om de grote verdiensten van Willem te eren hoopt het bestuur dat er in de naaste toekomst de gelegenheid zal zijn om van hem op een ledenbijeenkomst of anderszins op gepaste wijze afscheid te nemen.

 

Lees het hele Boon Bericht

 

BoonBerichten is het mededelingenblad voor leden met korte actuele informatie over activiteiten in relatie tot Louis Paul Boon. Alle berichten zijn terug te vinden op deze website, zie bovenaan de pagina onder Uitgaven > Boon Berichten 
Ontbijtlezing: Boon & Conscience

2012-10-28 10:30:00

Boonkenner Kris Humbeeck spreekt op zondag 28 oktober over Louis Paul Boon en Hendrik Conscience. Humbeeck was curator van de  dubbeltentoonstelling Villa Isengrimus (Antwerpen) – Rebellen! (Aalst). Hij maakt een vergelijking tussen het werk van Conscience en Boon, en gaat op zoek naar raakpunten tussen beider oeuvre. 

 

Praktisch: Ontbijtlezing in het Letterenhuis

Ontbijt (koffie & croissant): vanaf 10.30 uur

Lezing: van 11.00 tot 12.00 uur

Toegangsprijs: € 7,00

Reserveren en informatie: Letterenhuis

 

of tel. +32 3 222 93 20 (kantooruren)

 
Word lid van het Louis Paul Boon Genootschap

2012-11-01 17:36:00

Honderden enthousiaste leden in Vlaanderen en Nederland!

 

Zoals Multatuli de grootste Nederlandse schrijver van de 19de eeuw was, zo is Louis Paul Boon de grootste schrijver uit het Nederlandse taalgebied in de 20ste eeuw. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat hij een serieuze kandidaat was voor de Nobelprijs voor Literatuur. Geen Nederlandstalige auteur is ooit zo dichtbij deze bekroning geweest.

 

Het Louis Paul Boon Genootschap (oorspronkelijk Boonvereniging genoemd) is kort na het plotselinge overlijden van Boon op 10 mei 1979 op initiatief van Bert Van Hoorick opgericht, met het doel een standbeeld in Boons geboortestad Aalst te realiseren. Sinds 1982 is de Boonvereniging overgegaan in het Genootschap, dat een veel bredere doelstelling heeft dan de oorspronkelijke vereniging.

 

Het Louis Paul Boon Genootschap stelt zich ten doel om:

1. Bekendheid te geven aan het werk, het leven en de sociaal-filosofische en artistieke opvattingen van Boon;

2. Wetenschappelijk onderzoek betreffende Boons culturele nalatenschap te bevorderen;

3. Samen te werken met personen en instituten die met hun werk aansluiten bij onze activiteiten

 

Voordelen van het lidmaatschap:

- U krijgt gratis toegang tot alle bijeenkomsten en evenementen van het Genootschap

- U ontvangt drie maal per jaar Boelvaar Poef (waaronder een dubbelnummer)

- U ontvangt regelmatig de nieuwsbrief Boonberichten

- U profiteert na voorintekening van bijzondere uitgaven tegen ledentarief, zoals bijvoorbeeld een gebonden uitgave van het Verzameld werk, uitgegeven door de Arbeiderspers.

 

Nieuwe leden ontvangen als welkomstgeschenk de zojuist verschenen bijzondere uitgave: De eerste eeuw van Boon

Gedenkboek 100 jaar Boon – uitgegeven door Stichting Isengrimus in opdracht van het Boon Genootschap.

 

Het lidmaatschap bedraagt € 45,00 per jaar.

U kunt zich op diverse manieren aanmelden als lid van het Louis Paul Boon Genootschap:

1. U neemt telefonisch contact op met een van de secretarissen.

Voor België: John Jacobs - 02 2512291

Voor Nederland: André Dumont - 024 3565019

2. U stuurt een e-mail naar mail@lpboon.net met de vermelding ‘Aanmelding nieuw lidmaatschap’.

3. U maakt uw lidmaatschapsbijdrage over naar een van de hieronder genoemde bankrekeningen onder vermelding van ‘Nieuw lid’.

Bankrekening België: 068-2004947-81 t.n.v. L. P. Boon Genootschap, Aalst.

Bankrekening Nederland: giro 5685885 t.n.v. L.P. Boon Genootschap, Nijmegen.

 

In onze uitgebreide brochure leest u alles over de activiteiten van het Genootschap.

 

Download hier de brochure
Finissage expo 'Villa Isengrimus'

2012-11-04 14:00:00

Op zondag 4 november sluit ‘Villa Isengrimus’, de tentoonstelling over Louis Paul Boon in het Letterenhuis haar deuren. Afsluiten doen we met een programma over: 

 

Louis Paul Boon, Paul van Ostaijen, de avant-garde en de komst van de film in de lage landen met gastoptredens van Eric de Kuyper, Annie van den Oever, Bart Nuyens, Ernst Bruinsma en Ben van Melick. 

 

programma: 

 

14.00 uur: Welkomstwoord door Leen van Dijck, directeur Letterenhuis. 

 

14.10 uur: Huis Clos-uitgever Ben van Melick interviewt Annie van den Oever over de relatie tussen Louis Paul Boon en de film: wat is het belang van die relatie enwaarom werd er onderzoek naar gedaan? In dit verhaal spelen de komst van de film in Antwerpen, Paul van Ostaijen en de (Antwerpse) avant-garde een grote rol. 

 

14.40 uur: Filmhistoricus en Boon-kenner Bart Nuyens en Boon-kenner Ernst Bruinsma tonen fotografisch materiaal en fragmenten van de films die Boon zag en plaatsen Boons kijkervaringen in een historisch kader. De komst van de film in Antwerpen en Boons bewondering voor de Russische montagefilms en Chaplin staan hierbij centraal. 

 

15.20 uur: Schrijver, filmmaker en filmkundige Eric de Kuyper spreekt over het artistieke circuit waarin het 'massa medium' film werd vertaald naar de andere kunsten in de vroege twintigste eeuw, ook in Vlaanderen. 

 

Na afloop is er een receptie. 

 

gratis toegang - reserveren via letterenhuis@stad.antwerpen.be

of tel. 03 222 93 20(kantooruren) 

Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen tel. + 32 3 222 93 20

 
Verzameld Werk deel 11 verschenen

2012-11-26 13:11:35

Dit deel van het Verzameld Werk omvat Boontje's reservaat – Louis Paul Boons eenmanstijdschrift waarvan vijf afleveringen verschenen tussen 1954 en 1957.

 

Reculer pour mieux attaquer, zo moet Louis Paul Boon eind 1952 hebben gedacht, toen hij zijn rijtjeshuis in de fabrieksstad Aalst verruilde voor een villaatje in het groen – een stap achteruitzetten om beter te kunnen aanvallen. Deze tactische terugtocht in wat hij zelf zijn ‘reservaat’ noemde, gaf de schrijver onder meer vorm in het eenmanstijdschrift Boontje’s reservaat.


Tussen eind 1954 en 1957 verschenen vijf afleveringen van dit merkwaardige periodiek. Ze bevatten enkele oudere en langere bijdragen die nooit helemaal tot hun recht waren gekomen in de bladen waarin ze voor het eerst werden gepubliceerd en die ook vandaag nog niets van hun relevantie hebben verloren. Boon herzag de teksten voor zijn eenmanstijdschrift en vulde ze aan met recentere stukjes. Daarin verwoordde hij zijn ergernis over de naoorlogse mens die volgens hem het fascisme wel had overwonnen, maar elke dag helaas weer wat barbaarser werd.


Mieux attaquer – vanuit zijn nieuwe uitvalsbasis bestookte de schrijver de moderne wereld en haar ongeneeslijk primitieve bewoners met ongemeen scherpe pijlen. Maar Boon zou niet Boontje zijn, als hij ook zichzelf niet in het geding zou brengen. Meer dan een halve eeuw na hun verschijnen blijven de vijf afleveringen van Boontje’s reservaat een weergaloze demonstratie van de ontregelende kracht van Boons woord.

 

Omvang: 496 blz
Prijs: € 29,95
Louis Paul Boon in krantenarchief KB

2012-12-04 13:45:55

Onlangs zijn er 4 miljoen krantenpagina’s toegevoegd aan het krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek. Arne op de Weegh signaleerde alvast twee interessante artikelen over Louis Paul Boon in dit historische archief.

 

Zie hier hoe Alfred Kossmann in 1953 De Kapellekensbaan inhaalde als een meesterwerk:

 

"De Kapellekensbaan", meesterwerk van Louis Paul Boon een grimmig en veelzijdig boek.

Louis Paul Boon heeft met De Kapellekensbaan zijn meesterwerk geschreven. Het is een boek dat zowel naar de inhoud als naar de vorm uitermate belangwekkend is en dat zich onderscheidt door zijn oorspronkelijkheid.

Het Vrije Volk, vrijdag 24 april 1953

 

Protest van Leo Boekraad in 1947 tegen ‘misleidende reclame’ voor Mijn kleine oorlog:

 

Misleidende reclame "Mijn kleine oorlog”

Op de slip van het nieuwste boek van den Vlaamschen auteur L.P. Boon staat o.m. een den auteur prijzende zinsnede afgedrukt, ontleend aan een door Leo Boekraad in het R. K. Dagblad "De Tijd" gepubliceerde critiek op diens vorige boek "Abel Gholaerts". Op zichzelf is dit niet bijzonder verontrustend, er is zelfs bitter weinig tegenin te brengen, zou men zoo op het eerste gezicht zeggen.

Dit laatste ga ik echter met zeer veel klem wel doen, omdat "Mijn kleine oorlog" nooit ofte nimmer van mij een dergelijke aanbeveling voor katholieke lezers zou hebben meegekregen!

De Tijd, dinsdag 29 april 1947

 
Louis Paul Boon: Mijn kleine busreis

2012-12-06 12:36:14

In november 1945 maakte Louis Paul Boon voor het eerst kennis met zijn 'tweede vaderland' toen hij met een groep Belgische journalisten per autobus door herrijzend Nederland trok. Vanwege het Boonjaar 2012 doen het L. P. Booncentrum en deBuren deze historische tocht over.

 

Op de website van online tijdschrift hard/hoofd schreef Rutger Lemm het verslag "Mijn kleine busreis". Interessant, met name door het frisse perspectief dat in de huidige Boontijd zeldzaam is: een jonge reporter die nog niets van Boon wist maar wel benieuwd naar hem is. Hij komt bedrogen uit: gedurende de reis wordt - ook door Kris Humbeeck – maar nauwelijks over Boon gesproken en des te meer over de oorlog, zodat Boon aan het eind van de reis nog even onbekend is gebleven.

 

Onder het tussenkopje "Hoe overleeft de schrijver" stelt Lemm aan het slot een essentieel punt aan de orde, namelijk hoe men de passie voor Boon over kan brengen op nieuwe generaties en dat dat met de huidige aanpak niet lukken zal.

 

"(...) aan het eind van de dag was het treurige gezicht op het TV-scherm nog steeds het gezicht van een vreemde. Ik wist niet wat Louis Paul Boon in 1945 van Nederland had gevonden, en wist zelf nu in 2012 niet hoe ik over hem moest denken."

 

lees het hele verslag online
Louis Paul Boon Symposium

2012-12-14 11:00:00

14 december 2012

Letterkundig Museum, Den Haag

 

Honderd jaar geleden werd een van de grootste schrijvers uit het Nederlands taalgebied geboren: Louis-Paul Boon (1912-1979). Tijdens het Jan Campert-symposium op 14 december staan zijn werk en betekenis een dag lang in de schijnwerpers: zijn boeken, zijn leven en zijn fenomenale feminatheek.

Onder meer Hugo Brems, Geert Buelens, Arjen Fortuin, Kris Humbeeck, Jannetje Koelewijn, Marcel Möring, Gustaaf Peek, Anne Provoost en A.L. Snijders zullen hun licht laten schijnen over het fenomeen Boon. Het programma wordt gelardeerd met unieke filmbeelden.

 

Waar: Letterkundig Museum

Wanneer: vrijdag 14 december, 11.00-17.00

Inschrijfgeld: € 35 inclusief lunch en borrel; Vrienden Jan Campert-Stichting en studenten: € 27

Inschrijven: door overmaking van het inschrijfgeld voor 10 december op rekening 536331 van de Jan Campert-Stichting, Den Haag o.v.v. Boon

Wijzigingen voorbehouden

lees verder

 
Muur Kapellekensbaan is gerenoveerd

2012-12-20 00:00:00

De karakteristieke bakstenen muur van het voormalige lederbedrijf Schotte in Erembodegem is eindelijk terug in zijn originele staat hersteld na een prachtige renovatie in opdracht van Solva.

De muur en de hele fabriekssite van Leerlooierij Schotte vormen samen met het kapelletje Ter Muren nog de laatste restanten van het decor waar verschillende verhaallijnen uit de boeken van Louis Paul Boon zich afspeelden. Een renovatie kaderde dus perfect in het Boonjaar 2012.

 

Bron: Aaalst Nieuws.be, 20 december 2012