Nieuws

2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021    


Expo Porno, Pulp & Literatuur

2020-01-10 22:56:30

06-12-2019 - 14-02-2020

Met de expo ‘Porno, pulp & literatuur’ prikkelt de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience de bezoeker met een onbekend en lang verzwegen deel van de Vlaamse literatuur- en cultuurgeschiedenis.

 

Pornografisch materiaal is een boeiend cultureel tijdsdocument. Het toont wat volgens de heersende moraal aanstootgevend is. Tegelijk moet porno een groot publiek aanspreken en bevestigt het culturele clichés. Op die manier geeft ze een goed idee van de tijdgeest waarin ze verschijnt. Met deze expo brengt de Erfgoedbibliotheek een brede waaier van pornografische bladen en boeken in Vlaanderen. Van clandestien tot bovengronds. Van suggestief tot expliciet. Van pulp tot literatuur.


In deze tijdelijke expo in de Nottebohmzaal van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen) is ook een vitrinekast gewijd aan L.P. Boon.


De tentoonstelling is geïnspireerd op de tentoonstelling 'Porno op Papier' van Huis van het Boek die vorig jaar te zien was in Den Haag. Huis van het Boek is een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek, Nationale bibliotheek van Nederland en Museum Meermanno.


Erfgoedbibliotheek Hendrik ConscienceHendrik Conscienceplein 42000 Antwerpen


Kijk hier voor meer info en activiteiten rond deze Expo

 
Boon Genootschap in Boekenpost

2020-01-13 13:16:46

In het tijdschrift Boekenpost van januari-februari 2020 staat een leuk artikel over ons genootschap.
Eind vorig jaar werden enkele bestuursleden geïnterviewd voor dit blad, waarin regelmatig een auteursgenootschap of vriendenkring wordt gepresenteerd. Aan de koffietafel bij Jo Boon thuis in Erembodegem spraken we over Louis, zijn werk en de activiteiten van ons genootschap.

 

Het magazine Boekenpost brengt verrassende artikelen over al het moois uit de literaire wereld: literatuur en lectuur, recente uitgaven en klassiekers of verborgen parels van weleer, terecht bejubeld of onterecht in de vergetelheid geraakt. Het magazine staat vol leestips, interviews en achtergrondverhalen. Vaste prik is de literaire agenda. Boekenpost verschijnt 6 keer per jaar.

 

Bestel het losse nummer voor € 7,75 (excl. verzendkosten)
Boekenpost januari-februari 2020

 

of neem een abonnement:

Speciale aanbieding voor leden van het Louis Paul Boon Genootschap in Nederland!
Jaarabonnement nu slechts € 26,95
Meer info: Actie Stipmedia 
(een jaarabonnement buiten Nederland kost € 46,50)
Jacquy De Pauw (1955-2020)

2020-01-31 16:19:56

Met droefheid en ontzetting hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze geliefde Jacquy De Pauw.


Ons medeleven gaat uit naar zijn levensgezellin Anna Maria Buyle, zijn verdere familie en vele dierbare vrienden.


Afscheid van Jacquy De Pauw in het crematorium Siesegem te Aalst (Merestraat 169)

Op zaterdag 8 februari 2020 om 11:00 uur

Begroeting vanaf 10:15


Overlijdensbericht Jacquy De Pauw

https://www.bruyland.net/P1230.aspx?IdPer=595612&IdAN=Auto

 

Vanaf 2018 versterkte Jacquy het bestuur van het Louis Paul Boon  Genootschap. Wij hebben hem leren kennen als een beminnelijk mens met een gedreven inzet voor de culturele activiteiten van ons genootschap en de stad Aalst. Wij missen hem nu reeds heel hard.


Jacquy De Pauw was samen met Jan Louies jarenlang het gezicht van de vereniging van de lossecarnavalsgroepen. Samen streden ze voor de vrijheid van de losse carnavalisten, voor meer humor in de stoet, voor de eigenheid van carnaval. Met Jan Louies gaf hij ook cursussen Aalsters dialect.


In 1978 was hij mede-oprichter van de legendarische Belpopgroep Lavvi Ebbel, samen met  jeugdvriend Luckas Vander Taelen. 


In 1981 gaf hij de impuls om een eigen radiostation op te starten: Radio Katanga, dat zich, net als het grote voorbeeld FM Brussel, zou profileren als onafhankelijke en niet-partijgebonden zender. Zijn scherpe pen kwam tot uiting op zijn online blog Pauwenogen over de politiek en actualiteit in Aalst.
Word lid van het Louis Paul Boon Genootschap!

2020-02-20 16:00:04

Hoe meer leden, hoe meer vreugde - en ook: hoe meer mogelijkheden wij hebben om activiteiten te organiseren! 

Het Genootschap kan niet zonder de jaarlijkse lidmaatschapsgelden van de leden. We krijgen gelukkig steun van een aantal organisaties, maar het meeste moet door onszelf opgebracht worden.

 

De activiteiten van het Louis Paul Boon Genootschap worden mede mogelijk gemaakt door steun van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL), Stichting Maria Elisa, firma Jan de Nul, Stad Aalst en Provincie Oost-Vlaanderen. 

 

De contributie bedraagt € 50,00 per jaar.
Daarnaast bestaat er een ondersteunend lidmaatschap van 65 euro en een beschermend lidmaatschap van 75 euro, al naar gelang draagkracht en motivatie. Maar ieder lid heeft gelijke aanspraak op de diensten die het Genootschap verleent.

 

Voordelen

  • Nieuwe leden ontvangen ter introductie een welkomstgeschenk
  • Leden ontvangen in de regel publicaties van het Genootschap gratis. Zo ontvangen de leden jaarlijks het boek Boontjes. Deze Boontjes zijn de verzamelde columns van Louis Paul Boon en vormen een gestaag meanderende stroom van dagelijkse overpeinzingen over zijn leven en werk. De reeks ging van start bij Uitgeverij Houtekiet maar werd in 2003 gestopt. Het Boon Genootschap neemt de uitgave van de resterende tien delen op zich omdat de Boontjes absoluut behoren tot het literaire erfgoed van het Nederlandstalige gebied.
  • Alle leden ontvangen per e-mail ons mededelingenblad BoonBerichten
  • Vrijwel alle evenementen en bijeenkomsten die worden georganiseerd door het Genootschap zijn vrij toegankelijk voor leden en hun introducés.
    Doorgaans worden deze bijeenkomsten afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

 

Praktische informatie
U kunt zich op diverse manieren aanmelden als lid van het Louis Paul Boon Genootschap:

  • U stuurt een e-mail naar mail@lpboon.net met de vermelding ‘Aanmelding nieuw lidmaatschap’
  • Aanmelding via de website: zie tabblad Genootschap en klik op ‘lid worden’. Na invullen van uw gegevens en klikken op ‘verstuur’ wordt uw aanmelding per e-mail aan ons verzonden.

 

Na aanmelding zal ons secretariaat contact met u opnemen en onvangt u nadere inlichtingen over de verdere gang van zaken.

Bankrekening België: BE36068200494781 tnv L.P.Boon Genootschap, Aalst

 

Lees verder voor meer informatie over het doel en de historie van het Boon Genootschap

 

Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage!

 
Parelduiker Louis Paul Boon-nummer

2020-02-28 17:46:18

Van het literaire tijdschrift De Parelduiker is in maart 2020 een speciaal nummer over Louis Paul Boon verschenen. Zoals eerder aangekondigd, was het de bedoeling dat het nummer gepresenteerd zou worden tijdens de Parelduiker-middag in het OBAtheater in Amsterdam. Vanwege de Corona-crisis waar we allemaal mee te maken hebben gekregen is dat niet doorgegaan. Hopelijk kan de presentatie later in het jaar toch nog doorgaan, maar daarover valt op dit moment uiteraard nog niets te zeggen.

 

De Parelduiker is een tijdschrift over schrijvers en literatuur. Op een toegankelijke, niet-academische manier doet het verslag van enerverende, vaak amusante speurtochten naar de verborgen schatten van onze literatuurgeschiedenis. Onder het mom van het aan Multatuli ontleende motto ‘Een parelduiker vreest den modder niet’ belichten de medewerkers aan dit blad niet alleen de verborgen zijde van bekende auteurs, maar halen zij ook vergeten schrijvers boven water.

 

Wij zijn eindredacteur Hein Aalders van De Parelduiker bijzonder erkentelijk voor het initiatief om dit Boon-nummer uit te brengen. Wim Dijkstra, onze Nederlandse ondervoorzitter, zijn wij heel dankbaar voor zijn inzet om het project te stimuleren en begeleiden vanuit ons genootschap.

 

In deze Parelduiker brengen Kris Humbeeck en Jos Muijres Boon dichterbij via zijn jeugdvrienden: de schrijver in wording en de soms niet al te trouwe vriend. Jo Boon zet daar een getuigenis uit de eerste hand naast van Boon als vader. Marco Entrop belicht Boons hoorspel Het ravijn der schimmen, gebaseerd op Het verhaal van Oosterhuis van Belcampo. En Boon blijkt ook zijn plaats te hebben in Zweden, het land waaruit hem bijna de Nobelprijs voor de Literatuur was toegekomen. Maar in hoeverre leeft Boon dan nog in eigen land? Wordt hij nog gelezen, gekend, herkend? Op zoek naar Boon nu maken we een rondgang door zijn geboortestad Aalst. Volgens Martine Cuyt breken er goede tijden aan voor de liefhebbers van Louis Paul Boon, want kortgeleden werd de band Boontjes 1972 gepresenteerd door het Boon Genootschap en in de reeks Verzameld Werk wordt binnenkort een nieuw deel verwacht.

 

Onze leden hebben een exemplaar van dit nummer ontvangen. Voor andere belangstellenden: losse nummers zijn verkrijgbaar bij deze boekhandels.

 

Lees meer over dit nummer op de website van De Parelduiker of klik hier voor informatie over een abonnement.

 
Blijf binnen met Boon

2020-03-10 14:49:38

In deze uitzonderlijke tijden waarin we elkaar niet kunnen ontmoeten in grote groepen en waarin voorstellingen en uitvoeringen praktisch onmogelijk zijn, wordt er in de cultuursector op allerlei manieren geprobeerd er toch iets van te maken. Het Boon Genootschap zal op deze website en in de Boonberichten regelmatig kijk-, luister- en leestips bieden voor de Boonliefhebbers.
Frans De Vree (1934 –2020)

2020-03-13 11:09:55

Beeldend kunstenaar Frans De Vree, maker van het Ondineke-standbeeld, is op 13 maart overleden.  De afscheidsplechtigheid was wegens het coronavirus in intieme kring. Frans De Vree werd 85 jaar oud. 

 

Aanvankelijk maakte Frans abstracte werken, maar later schakelde hij over naar expressionistisch werk met verwijzingen naar het surrealisme. Veel van zijn beelden lijken onnatuurlijke wezens zonder ogen, die gekenmerkt zijn met open mond en wijd opengesperde neusgaten.

 

Twee bekende werken van Frans, De Vermoorden en Ondineke, zijn vandaag in Aalst terug te vinden.

 

Op vraag van schepen van Cultuur Gracienne van Nieuwenborgh en Karel Baert ontwierp Frans in 1995 het koperen standbeeld 'Ondineke', ter ere van Louis Paul Boon. Ondineke is het hoofdpersonage uit de romans De Kapellekensbaan (1953) en Zomer te Ter-Muren (1956). De Vree had zich voor het standbeeld gebaseerd op Boons beschrijving in het boek Zomer te Ter-Muren.

 

Het standbeeld werd op 13 mei 1995 onthuld, bij de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Ter Muren in Erembodegem. Boon had zelf gewild dat het standbeeld daar kwam, hij had er zelf immers de laatste 25 jaar van zijn leven gewoond.

 

In 1999 werd het oorspronkelijke standbeeld van Ondineke vervangen door een bronzen replica, gegoten door Jo Van Geert, omdat deze beter bestand zou zijn tegen vandalisme.

Het oorspronkelijke koperen beeld verhuisde naar het Stedelijk Museum.

 

In 2001 werd het standbeeld van Ondineke aan de Kapellekensbaan beschadigd. De vlechtjes van het standbeeld werden afgebroken en men had getracht het standbeeld omver te trekken. Het beeld moest hersteld worden en werd op 15 mei 2002 terug op haar sokkel aan de Kapellekensbaan geplaatst.

 

Toen Ondineke een tweede keer slachtoffer werd van vandalisme en daarbij een armpje verloor, besliste schepen Gracienne Van Nieuwenborgh om het beeld in september 2002 naar de binnenkoer van het stadhuis te verhuizen.De bronzen replica van Ondineke is vandaag nog steeds te zien op de binnenkoer van het voormalige stadhuis, terwijl het oorspronkelijke beeld in het Stedelijk Museum te vinden is.

 

bron: https://ajoinpedia.fandom.com/nl/wiki/Frans_De_Vree


Bekijk hier een korte film over deze Aalsterse kunstenaarhttps://vimeo.com/311092997  
Frans De Vree in zijn atelier

2020-03-13 15:19:57

Beeldend kunstenaar Frans De Vree, maker van het Ondineke-standbeeld, is op 13 maart overleden. Frans werd 85 jaar oud.


Aanvankelijk maakte Frans abstracte werken, maar later schakelde hij over naar expressionistisch werk met verwijzingen naar het surrealisme. Veel van zijn beelden lijken onnatuurlijke wezens zonder ogen, die gekenmerkt zijn met open mond en wijd opengesperde neusgaten.


Twee bekende werken van Frans, De Vermoorden en Ondineke, zijn vandaag de dag in Aalst terug te vinden.

 

Bekijk hier een korte film over deze Aalsterse kunstenaar.
Film Daens op TV 28 maart

2020-03-28 19:17:57

Zaterdagavond, 28 maart, zendt de Belgische zender Eén de film 'Daens' uit, naar het boek 'Pieter Daens' van Louis Paul Boon. De film start om 22.13 uur. 
Theatervoorstellingen van de recent gestarte musical Daens gaan niet door in deze cirsistijd, maar de film Daens, gebaseerd op het boek Pieter Daens van Louis Paul Boon, is dus op televisie te zien.De film gaat over priester Adolf Daens en de sociale strijd tegen Charles Woeste in Aalst aan het eind van de 19e eeuw.
Honderd jaar Louis Paul Boon (1912-1979)

2020-04-25 15:07:28

Op 15 maart 2012 was VPRO radioprogramma De Avonden gewijd aan Louis Paul Boon.
Kris Humbeeck, hoogleraar moderne Nederlandse literatuur en directeur van het Louis Paul Boon Documentatiecentrum neemt Katharina Smets op sleeptouw door het Aalst van Louis Paul Boon.
Boon komt zelf ook aan het woord middels fragmenten uit oudere documentaires en interviews, waarin hij spreekt over zijn taal, over de Kapellekensbaan en over zijn reservaat in Erembodegem.
Dat de Nederlandse presentator in de aankondiging van het programma nogal onhandig struikelt over Louis Paul Boon en de Kapellekensbaan nemen we maar even voor lief…

Beluister hier de uitzending Honderd jaar Louis Paul Boon (1912-1979)
De uitzending duurt 21:54 min.
De Taalstaat over De Kapellekensbaan

2020-04-26 12:23:59

Vanaf 2014 presenteert Frits Spits op NPO Radio 1 het programma De Taalstaat, waarin hij wekelijks aandacht besteedt aan de Nederlandse taal. Op zaterdag 30 juni 2018 ging hij in gesprek met Matthijs de Ridder over De Kapellekensbaan waarvan toen net de nieuwe editie was verschenen bij Athenaeum. De Ridder vertelt met name over de vele taalregisters die gehanteerd worden in het boek.
Het interview is te beluisteren via deze link
Jean van de Velde over mijn kleine oorlog

2020-04-30 12:36:29

Janneke Siebelink en Jean van de Velde waren op donderdag 16 april te gast in radioprogramma De Nieuws BV (NPO Radio 1, BNNVARA).
Filmregisseur Jean van de Velde is fan van Boon en hij vertelt daarover. Hij draagt daarbij een passage voor uit Mijn kleine oorlog.
Eerst komt Janneke Siebelink  aan het woord over Anne Eekhouts Nicolas en de verdwijning van de wereld, vanaf 06:30 min. vertelt Jean van de Velde over Mijn kleine oorlog: “Louis Paul Boon is eigenlijk mijn eerste liefde in de literatuur”. Jean vertelt dat de schrijver echt te midden van al zijn personages staat. Boon stond op de lijstjes met namen die rondgingen van serieuze kandidaten voor de Nobelprijs voor Literatuur. Hij zou die prijs helemaal verdiend hebben.


Het programma is hier te beluisteren en bekijken
Zandman kortverhalen

2020-05-01 12:24:29

Zandman neemt de radioluisteraars mee naar virale vertelsessies. Omdat er niets fijner is dan de dag toe te dekken met een mooi verhaal. Topactrices en top-acteurs kozen hun favoriete kortverhaal om het voor te lezen.
 
Onder andere Jan Decleir, Wim Opbrouck, Natali Broods, Joke Devynck, Koen De Bouw, Dirk Rooft-hooft, Janne Desmet, Damiaan De Schrijver en Josse De Pauw brengen een greep uit prachtige kortverhalen van Edgar Allan Poe, Murakami, Marguerite Duras en anderen.

 

Initiatiefneemster Ruth Joos: "Overal is nood aan mooie woorden en betekenis, dus gaan we voor Virale Voorleessessies op Radio 1. Ik ben beginnen rond te bellen en heb een greep uit onze mooiste, warmste, markantste stemmen bereid gevonden hun lievelings-kortverhaal in te lezen."

 

Stefaan Degand koos voor de eerste veertig pagina’s van het pornografische verhaal Mieke Maaike's obscene jeugd van Louis Paul Boon. Het boek gaat, zoals de titel zegt, over de jeugd en de seksuele ervaringen van Mieke Maaike. Het boek zit vol satire, humor en vooral geen schroom of schaamte. Oordeel zelf en of het goed past bij het motto van het programma: ‘Zandman... de mooiste verhalen voor het slapengaan’.

 

Beluister hier alle afleveringen in de podcast Zandman

 

Stefaan Degand leest Mieke Maaike

 

Beluister hier een toelichting op het programma:

Culturele toppers lezen kortverhalen voor op Radio 1
't is maar een woord

2020-05-02 12:14:07

't Is maar een woord was een Vlaams spelprogramma dat van 1962 tot en met 1966 werd uitgezonden. De bedoeling was dat bij toerbeurt een vast panel en een gastpanel de betekenis van onge-wone Nederlandse woorden raadde.

Panelleden waren Nora Snyers, Piet Theys, Gaston Durnez en Louis Paul Boon. Presentator van het programma was Paul Van de Velde.

 

Een aflevering uit 1964 is op YouTube te bekijken, met ditmaal in het vaste panel Louis Verbeeck in plaats van Piet Theys. Gastpanel: Theo Luykx, Jan Hublé, Lucien De Smet en Els De Bens.

 

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Boon in Aalst

2020-05-10 12:57:06

Louis Paul Boon overleed op 10 mei 1979. Onder normale omstandigheden zouden we als Genootschap met onze leden rond die datum bij elkaar komen voor een voorjaarsbijeenkomst. Het mocht dit jaar door de bekende omstandigheden niet zo zijn...


Schrijver en vertaler Patrick Lateur herdenkt Boon op zijn website. Hij herlas De Kapellekensbaan en gaat in op de woonhuizen van Boon in Aalst.
Louis Paul Boon Symposium 2012

2020-05-15 16:23:01

Het honderdste geboortejaar van Louis Paul Boon (1912–1979) was aanleiding het jaarlijks symposium van de Jan Campert-Stichting in 2012 te wijden aan onze Vlaamse meester. Tijdens het symposium op 14 december 2012 in het Letterkundig Museum in Den Haag stond het werk van Boon een dag lang in de schijnwerpers.


De teksten van het symposium zijn gebundeld in het Jaarboek van de Jan Campert Stichting 2012, vanaf pagina 73.

Lees het jaarboek hier eenvoudig hoofdstuk-voor-hoofdstuk online op de DBNL website. 

 

Hugo Brems – De literair-historische positie van Louis Paul Boon
Marcel Möring – Over de Kapellekensbaan en de modernistische roman
Arjen Fortuin – Altijd iets nieuws en altijd hetzelfde. Over het herlezen van Louis Paul Boon
Kris Humbeeck – Twee nagelaten bekentenissen. Of: de schokkende openhartigheid van Louis Paul Boon
Gustaaf Peek – Over Abel Gholaerts (1944), een roman over de jonge Van Gogh
A.L. Snijders – Wapenbroeders


De voordrachten van Geert Buelens, Anne Provoost en Jannetje Koelewijn zijn niet in de bundel opgenomen.
Café Boon

2020-05-22 16:13:45

Van 4 tot en met 7 maart 2019 stond Louis Paul Boon centraal in het programma ‘Café Boon’ op radio Klara.

De uitzendingen werden eerder dat jaar opgenomen tijdens het festival ‘Klara in deSingel’.


Pat Donnez en Heleen Debruyne gingen in gesprek met Boonbiograaf Kris Humbeeck, filmmaakster Saddie Choua, auteur en journalist Chris De Stoop, stedelijk planoloog en activist Eric Corijn, Boonkenner Matthijs de Ridder en mediaspecialiste en politica Katia Segers.


Vier uur boeiende gesprekken afgewisseld met muzikale intermezzo’s van Lady Angelina.
Zie voor een uitgebreid verslag van Café Boon het BoonBericht 123 van april 2019


De uitzendingen zijn eenvoudig te beluisteren op deze uitstekend verzorgde webpagina van Klara.
Want uw vijand wie is dat

2020-06-06 22:46:18

Mijn kleine oorlog: Louis Paul Boon als ongelovige dromer
Bij Em. Querido’s Uitgeverij in Amsterdam verscheen in 1989 deze studie van Bert Vanheste.


Bert Vanheste (1937-2007) schrijft in de inleiding:
“Mijn kleine oorlog: je blijft het lezen. Omdat je je blijft verbazen. Je struikelt over de taal en terwijl je schrikt gaan je ogen open voor de ontregelende zeggings-kracht ervan.”


Het boek is online te vinden in DBNL - de Digitale Biblioteek voor de Nederlandse Letteren. Je kunt het hoofdstuk voor hoofdstuk lezen, maar je kunt er ook het hele boek in pdf downloaden.
In de voetsporen van Louis Paul Boon

2020-06-09 22:40:56

De documentaire “In de voetsporen van Louis Paul Boon” is een collage van teksten van Boon zelf met autobiografische uitspraken en fragmenten uit zijn literaire oeuvre.

 

Naast Boon zelf komen aan het woord: Karel van Isacker, Bert van Hoorick, Aloïs Gerlo, Ruinold Kuipers, Gerrit Borgers, Marcel Wauters, zoon Jo en Paul de Wispelaere.


Deze documentaire uit 1977 werd gemaakt door Lut van Belleghem. "De ware schrijver heeft iets weg van een ziener, een profeet, een wegwijzer, een seismograaf." Het programma werd samengesteld door Camille de Bruijne, Valeer van Kerkhoven en Jules Klaessen.


In mei 1989 werd de uitzending door de BRT herhaald als herdenking aan zijn overlijden. Ook in mei 1999 werd de documentaire nog eens herhaald op de Vlaamse televisie. In Nederland werd het programma uitgezonden op zondag 17 september 1978.

 

De documentaire is - zonder beeld - terug te horen op het blog “Louis en Jeanneke” van Tibaert.


De link is te vinden door een stukje naar beneden te scrollen op de pagina van het blog.

 
Jan de Lichte: een film van John Murat

2020-06-10 22:32:53

Online is een bijzondere film te vinden over het standbeeld van Jan de Lichte en het ontstaan van dit bronzen monument voor Louis Paul Boon dat gemaakt werd door Roel D'Haese.


In de film zien we Roel D'Haese op zoek naar het onrecht van de macht tijdens het ontstaan van een monumentaal sculptuur van zijn hand. Het bronzen beeld heet Jan de Lichte, zo genoemd naar de schelm en volksheld die, 23 jaar oud, op bevel van de Franse bezetter in het openbaar werd geradbraakt op 14 november 1748. De portettering van deze opstandeling wortelt ver weg in de mystieke en anarchistische iconografie die loopt van Bosch en Breughel tot Ensor.

 

De kunstenaar ligt ‘s nachts te slapen, zijn oog opent zich en ziet de losse flarden van zijn groeiend concept in de duisternis om hem heen. Het Danteske vuurspel, het ritueel, de gemaskerde bronsgieters. Het beeld ontstaat en groeit in de nachtelijke nevelen die de lage landen beklemmen. De oogverblindende lasvlam vertelt een heftig verhaal. De film dringt binnen in een oeroude mythologie van het vuur, de verschrikkingen van de macht worden van dichtbij gevolgd.
 
We zien de ogen die Guernica, Auschwitz, Hiroshima hebben gevoeld. De tijdloze en universele pijn wordt tastbaar in de kloven en holen van de oppervlaktestructuur. Het beeld groeit uit tot een bronzen metafoor van het menselijk lot.

 

De majestueuze orgelmuziek van Satie's tragische Messe des Pauvres voert ons naar de climax van de film. Een donker-bronzen reus staat in zijn volle lengte overeind, dodelijk verwond en trots.

 

Scenario en regie: John Murat
De teksten werden ingesproken door Ugo Prinsen
Bronsgieterij is de Pakeshof te Aalst o.l.v. Bert Ghijsels
Compositie voor orgel van Eric Satie uitgevoerd in de Barbarakerk te Culemborg door Bert Lassing
Een Prima Materia Productie, 1987.

 

Bekijk hier deze film

 

Lees het Boonbericht 144 over de roerige historie van dit beeldhouwwerk en hoe het uiteindelijk niet op de markt in Aalst maar in Antwerpen kwam te staan.

 
De bende van Jan de Lichte

2020-06-15 18:11:30

Trailer van de TV-serie
We schreven eerder al over de TV-serie ‘De Bende van Jan de Lichte’ die nog niet werd uitgezonden op de Vlaamse televisie. Dat had volgens VTM veel te maken met het prijskaartje; voor deze peperdure reeks moest het juiste moment van uitzending zeer goed gekozen worden.

 

Voor Vlaanderen werd gewacht op de lancering van de ‘Vlaamse Netflix’, die er inmiddels schijnt te zijn. VTM heeft de serie onder de Engelse titel Thieves of the wood internationaal verkocht aan Netflix.

 

Uit de aankondiging hiervan: “Flanders, 18th century. The people are poor and exploited by the umpteenth occupier. Jan de Lichte and his friends form a ransacking gang of robbers who leave a bloody trail
through Flanders. Together they rob stage coaches and castles and give back to the poor, turning Jan de Lichte into a mythical hero.”

 

Bekijk hier de trailer van de serie.
Er is ook een iets andere internationale trailer.
Bekijk hier een setbezoek tijdens de opnames in de Kluisbossen.

 
Een literaire roadtrip

2020-06-19 18:02:59

Aad Meinderts, directeur van het Letterkundig Museum, reisde in 2010 ter gelegenheid van de nieuwe vaste opstelling 'Het Pantheon' in het Letterkundig Museum langs 100 Nederlandse en Vlaamse schrijversgraven. Tijdens deze pelgrimage van 30 dagen werden de schrijvers geëerd met een witte roos en een korte typering.


Meinderts’ reis voerde hem door Nederland en België, maar hij ging ook naar onder meer Jeruzalem, Parijs, Londen, Bazel, Bergen Belsen, Formentera, Ghana en Ierland. Ook werd op volle zee hulde gebracht aan enkele schrijvers.


Bij de tentoonstelling in het Letterkundig Museum verscheen onder dezelfde titel een boekuitgave over deze literaire roadtrip. Het boek is inmiddels uitverkocht, maar is wellicht tweedehands nog verkrijgbaar.

 

Meinderts schrijft persoonlijk en beeldend over zijn reis en de auteurs wier graven hij heeft bezocht in binnen- en buitenland. Hoewel de dood nooit ver weg is, is Meinderts’ reis een vrolijk literair avontuur. Met meer dan 200 schitterende foto’s van Jessica Swinkels.

 

De 100 filmpjes die gemaakt werden tijdens zijn reis zijn te zien op dit videokanaal van het Letterkundig Museum.


Bekijk hier een introductiefilm over deze roadtrip.

 

Aad Meinderts bezocht natuurlijk ook het graf van Louis Paul Boon in Aalst. Hij sprak er met zijn zoon Jo Boon en deze las een stuk voor uit Eros en de eenzame man, waaronder een passage in het handschrift die door Boon later werd geschrapt.

 

Bekijk hier de ontmoeting van Aad Meinderts met Jo Boon op de Aalsterse begraafplaats.

 
Boons tweeluik in de canon

2020-07-17 14:38:21

De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren van Louis Paul Boon; KANTL vond dat deze twee boeken niet van elkaar te scheiden zijn. Dus voegden ze in de nieuwe canon ook Zomer te Ter-Muren toe, het vervolgdeel op De Kapellekensbaan. Twee boeken dus, op één plaats in de lijst. En wie laten we hierover beter aan het woord, dan Boon zelf.

Op deze webpagina van Klara, de Belgische radiozender van de VRT, is een fragment te horen uit de radioserie ‘Het leven gelijk het leven is’ waarin Boon wordt ondervraagd over zijn boek De Kapellekensbaan en hij leest er een stukje uit voor.

 

Lees verder over deze boeken van Boon op de website van de literaire canon - 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur

 
50 jaar geleden

2020-07-24 14:43:32

Louis Paul Boon speurt in Aalst naar zijn ware oorsprong.

De website Toen gisteren nog vandaag was van Patrick De Graeve biedt foto's en reportages uit ons ver verleden, over Gent, Vlaanderen, film, muziek, sport, politiek en nog veel meer uit tijdschriften, kranten en jaarboeken.
Op 16 juni werd er teruggeblikt op een interview met Louis Paul Boon in De Post van 14 juni 1970.
Boon spreekt met name uitgebreid over het ontstaan van zijn boek Pieter Daens.
Droom en werkelijkheid op de Kapellekensbaan

2020-07-25 13:27:11

Een droom ging in vervulling voor Louis Paul Boon toen zijn boeken De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren in 1979 voor het eerst werden gebundeld in één band door de Arbeiderspers.  Het eerste exemplaar van dat boek werd overhandigd aan de schrijver op 19 maart 1979. Voor die gelegenheid was een gezelschap uit Nederland afgereisd naar de geboorteplaats van Boon om samen met Vlaamse collega’s en vrienden van de schrijver een rondreis te maken door de stad.
Daarbij werd ook de kapel van Ter-Muren bezocht aan De Kapellekensbaan.


Door Paul Van den Abeele werden er foto’s gemaakt van het gezelschap dat poseerde voor het kapelletje. Een van de foto’s stond in het themanummer over Louis Paul Boon van literair tijdschrift De Parelduiker (nummer 1 van 2020), bij het artikel over een rondwandeling door Aalst.
De redactie van De Parelduiker zocht via haar Facebookpagina wie de man met snor en bril tussen Boon en Martin Ros zou kunnen zijn. Het blijkt een oude bekende: Ton Koster, destijds redacteur bij de Arbeiderspers.

 

Personen op bijgaande foto: Roland van Opbroecke, Maarten ’t Hart, Gert Jan Hemmink, Nico Scheepmaker, Louis Paul Boon, kleinzoon David, schuin achter Boon: Wim Zaal, Ton Koster en Martin Ros. Alleen de vrolijke krullenbol tussen Gert Jan Hemmink en Nico Scheepmaker blijft vooralsnog een onbekende.
foto: Collectie Letterenhuis

 

Boon-verzamelaar George Arys, die een goede vriend was van Louis, mocht die dag het eerste exemplaar aan Boon overhandigen en hij liet zijn eigen exemplaar signeren door de aanwezigen. De meesten schreven er ook een opdracht bij. Dat bijzondere exemplaar van De Kapellekensbaan / Zomer te Ter-Muren bevindt zich in de collectie van Gert Jan de Bruin, die andere grote Boon-verzamelaar en jarenlang bestuurslid van ons genootschap.

 

Lees meer over deze dag en het bijzondere exemplaar van dit boek in onze Boonberichten 147.
Erfgoed langs spoor en Dender

2020-08-21 14:45:21

Deze zomer zullen we allemaal wat meer thuis en in onze eigen regio moeten blijven. Maar niet getreurd! Want ook in eigen streek is er zoveel te zien en te ontdekken!  Het erfgoed langs de Dender bijvoorbeeld of de restanten van de spoorontwikkeling in Denderland.


De gids #STROOM Erfgoed langs spoor en Dender neemt je mee naar het industriële verleden van Aalst, Denderleeuw, Ninove, Erpe-Mere en Lede. Fiets langs de kronkels van de Dender of wandel naar het spoorverleden van Denderland. Ontdek verrassende erfgoedverhalen over schiptrekkers en pendelaars, kaaien en perrons, lucifers en textiel, verdwenen sporen en stations... Ideaal om de eigen streek te (her)ontdekken!


Ter promotie van deze fiets- en wandelgids werd aan Stijn Van der Stockt gevraagd om het #STROOM erfgoed te verkennen in Denderland.
En hij deed dit op geheel eigen wijze...

Klik hier om de promotiefilm te bekijken.
Martin Ros (1937 – 2020)

2020-12-15 17:42:32

Uitgever en literatuurrecensent Martin Ros is op 8 december overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft De Arbeiderspers gemeld. De in Hilversum geboren Ros woonde de laatste jaren in een verzorgingstehuis in Amersfoort. Hij is 83 jaar oud geworden.

 

Tussen 1964 en 1997 werkte Martin Ros voor De Arbeiderspers, waar hij onder meer aan de wieg stond van de reeks Privé-domein, bestaande uit autobiografieën en egodocumenten. Hij was verantwoordelijk voor de publicatie van honderden boeken, en werd gezien als de ontdekker van auteurs als Maarten ’t Hart en Boudewijn Büch. In 1997 stopte hij noodgedwongen bij De Arbeiderspers na een herseninfarct.


Martin Ros was ook redacteur bij het literaire tijdschrift Maatstaf   Bij een groter publiek was Ros vooral bekend door zijn boekrecensies voor TROS Nieuwsshow op Radio 1, die hij tussen 1985 en 2007 verzorgde. Niemand kon zo aanstekelijk vertellen over literatuur als hij.
Ook schreef hij meerdere wielerboeken, zoals Heldenlevens. Daarin beschreef hij de successen en de tragiek van een aantal bekende coureurs.

Over zijn kinderjaren in het Gooi schreef hij in 1997 Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd.

 

‘Martin Ros was een belangrijke en prominente stem in de Nederlandse letteren. Zijn enthousiasme en bevlogenheid waren legendarisch,’ aldus De Arbeiderspers.

 

Een bloemlezing van stukken over Martin Ros is hier te vinden