Activiteiten

2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021    


Herdenking 30ste sterfdag Louis Paul Boon

Zaterdag 9 Mei 2009 ,Aanvang: 13:30

Vanaf het Belfort vertrokken we op deze gedenkwaardige dag naar de begraafplaats alwaar de voorzitter van het genootschap, Willem Roggeman, onze geliefde en bewonderde schrijver herdacht. Samen met Dylan Casaer, nieuwe schepen voor cultuur van de stad Aalst, werden vervolgens bloemen op het graf gelegd en werd een minuut stilte gehouden.

Terug in het Belfort opende Willem Roggeman het middagprogramma, waarbij hij zijn teleurstelling uitsprak dat niemand van de uitgeverij, het Booncentrum of de familie Boon aanwezig was bij deze herdenking. Dylan Casaer beloofde voortzetting van steun aan het Boongenootschap om dit soort dagen te kunnen organiseren in Aalst. Bovendien kondigde hij aan dat het Boonjaar 2012 in Aalst groots gevierd zal gaan worden, maar dat het ook zeker de bedoeling is dat het de regio zal ontstijgen met activiteiten gedurende dat jaar in België en Nederland.

Auteur Pol Hoste ging in zijn voordracht denkbeeldig in gesprek met Jeanneke Boon, weduwe van Louis, over het schrijverschap.

Jos Muyres pakte in zijn presentatie uit met stevige kritiek op de wijze waarop het werk van Louis Paul Boon nog steeds aan de man wordt gebracht.
Alle recente aandacht voor het erotisch/pornografische werk en de al dan niet verboden tentoonstellingen eromheen, zorgen er uiteindelijk voor dat het beeld van Boon als 'viezentist' weer meer dan ooit de boventoon voert.
De resultaten van de jarenlange Boonstudie naar de literaire kwaliteiten van de schrijver dreigen daardoor onderbelicht te worden.
Verrassend vond hij wel de belangstelling die nog steeds bestaat voor de schrijver: het Boongenootschap is er nog, er zijn regelmatig Boondagen, er is de uitgave van het Verzameld Werk en er zijn de afgelopen jaren vele andere (her)uitgaven van Boon verschenen. Maar hij signaleerde ook dat er slordig wordt omgesprongen met de presentatie van het werk, zowel door de uitgeverij als door recensenten. Met vele voorbeelden illustreerde en onderbouwde hij zijn betoog. Daarbij stelde hij zich ook de vraag of het beroemde en ook recent weer heruitgegeven werk "De Kapellekensbaan" eigenlijk wel gelezen wordt. De tekst van boekbesprekingen en aankondigingen van nieuwe edities doen vermoeden dat de schrijvers ervan zich in ieder geval weinig in het boek verdiept hebben, of alleen verouderde recensies herhalen. Ook de veel lagere verkoopcijfers van het tweede deel, "Zomer te ter Muren", doen het ernstigste vermoeden...

Compagnie de Ballade uit Aalst zorgde tenslotte voor ontspanning met een paar beladen chansons. In het Restaurant De Graaf van Egmond werd de dag afgesloten met een gezellige gezamenlijke maaltijd.Boonlezing 2009

Zaterdag 21 November 2009 ,Aanvang: 14:30

Lezing Spreken zonder grond door Erwin Mortier

 

 

Zaterdag 21 november om 14:30 in Nijmegen in het Vlaams Cultureel Kwartier in de Arsenaalpoort 6.

De gelauwerde romanschrijver Erwin Mortier is tevens dichter, essayist en recensent. Zijn lezing "Spreken zonder grond" ging vooral over de zin en onzin van 'geëngageerde literatuur'. Na de lezing volgde een interview door Jos Muyres (docent letterenfaculteit RU) met Erwin Mortier. Tevens was er een muzikaal intermezzo van Frans d'Haens, die smartelijke liederen ten gehore bracht die ook goed waren voor een grimlach.

Programma:

14:30 Verwelkoming door Willem M. Roggeman, voorzitter van het Genootschap.

14:40 Frans D'Haens zingt smartelijke liederen over het lot van de werkman en over de verkommering in het algemeen.

15:00 Lezing "Spreken zonder grond" door Erwin Mortier, de schrijver van het recente en zeer geprezen Godenslaap. 

         Lezing over de zin en (vooral) de onzin van 'geëngageerde literatuur'.

15:45 Pauze

16:15 Jos Muyres, docent van de afdeling Nederlands van de Radboud Universiteit, interviewt de auteur.

17:00 Frans D'Haens voltooit zijn cyclus smartelijke maar toch ook bemoedigende liederen

17:15 Receptie en maaltijd

 

De Boonlezing vond plaats in samenwerking met het Vlaams Cultureel Kwartier en de Letterenfaculteit van de Universiteit van Nijmegen.

Recensie van het boek Godenslaap

foto's