Activiteiten

2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021    


Voorjaarsbijeenkomst 2013

Zaterdag 11 Mei 2013 ,Aanvang: 14:30

Op Zaterdag 11 mei om 14.30 uur in ’t Belfort aan de Grote Markt te Aalst vond onze voorjaarsbijeenkomst plaats:

Het Geuzenboek herlezen

 

Hugo D’hertefelt gaf een lezing over Boons laatste boek, Het Geuzenboek. Hij heeft dit epos onder verschillende invalshoeken uiteengerafeld en gereed gemaakt voor een interessante discussie met en tussen de aanwezigen.

 

Het Geuzenboek (1979) is een door Boon opgericht literair monument voor het volk dat leed en streed onder en tegen de Spaanse staatsterreur en Inquisitie in de 16e eeuw in de Nederlanden. Wereldlijke, religieuze en sociaaleconomische gebeurtenissen verweeft Boon tot een gedetailleerd historisch verslag en gloedvol pamflet.

 

Een van de interessante discussies met het publiek naar aanleiding van Hugo's lezing betrof de literaire betekenis van het boek. Boon voelde een grote noodzaak om dit historische boek te schrijven, maar hij heeft nauwelijks de moeite genomen om er een literair werk van te maken. Of kon hij dat niet meer opbrengen?

 

Opvallend was voorts het verschil in kennis over de geschiedenis van de Lage Landen in de zestiende eeuw, waarbij in Vlaanderen lang zoveel niet bekend is over de rol van de Watergeuzen, terwijl daar in Nederland juist veel nadruk op wordt gelegd in het onderwijs. 

 

Samen met Boon is Hugo van mening dat de opstand meer nog werd gevoed door de overheersende armoede en het onrecht dan door religieuze motieven.

 

Hugo D’hertefelt komt uit Hasselt, is socioloog, thans gepensioneerd en is als vrijwillig medewerker werkzaam bij het Masereeelfonds in Hasselt. Hij heeft over Het Geuzenboek gepubliceerd in Aktief.

 

Aan het eind van de bijeenkomst was er nog een borrel en gezellig samenzijn.

 

foto's   Najaarsbijeenkomst 2013

Zaterdag 19 Oktober 2013 ,Aanvang: 14:00

Onze najaarsbijeenkomst vond plaats in Aalst op 19 oktober, in de bovenzaal van het Belfort op de Grote Markt.

 

In de Algemene Ledenvergadering werd Dany Vandenbossche officieel benoemd tot voorzitter van het Louis Paul Boon Genootschap. Dany gaf ook de aftrap voor het feestelijk gedeelte van de bijeenkomst:  de uitreiking van de Isengrimusprijs 2013.

 

De Isengrimus is de prijs van het Louis Paul Boon Genootschap voor bijzondere verdiensten met betrekking tot de verspreiding van Boons werk en gedachtenis. De prijs is dit jaar gegaan naar uitgeverij De Arbeiderspers, in de persoon van uitgeefdirecteur Lex Jansen.

 

De aansluitende Boonlezing 2013 werd gehouden door Jos Muyres en stond geheel in het teken van de relatie van Louis Paul Boon tot zijn uitgeverij de Arbeiderspers.

 

De muzikale omlijsting werd verzorgd door twee geweldige jazz muzikanten: John Snauwaert en Bart Maris.

 

Na afloop was er een receptie om nog even ontspannen met elkaar te kunnen nagenieten, waarna we richting restaurant De Borse van Amsterdam vertrokken voor een gezellige maaltijd in gepaste sfeer.

 

foto's