Activiteiten

2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021    


Voorjaarsbijeenkomst 2014

Zaterdag 10 Mei 2014 ,Aanvang: 13:00

Zaterdag 10 mei 2014

 

10 mei 2014 was het 35 jaar geleden dat Louis Paul Boon overleed. Daarom kwamen wij deze middag bij elkaar bij het graf van Boon op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Daar werd een bloemenhulde gebracht om Boon te gedenken. Een rondleiding over deze begraafplaats voerde ons langs nog enkele andere ereburgers van Aalst, waaronder Adolf Daens en Valerius De Saedeleer.

 

Het middagprogramma vond plaats in het Belfort op de Grote Markt van Aalst.

 

175 jaar geleden werd Priester Daens te Aalst geboren. Het Priester Daensfonds organiseert dit jaar allerlei activiteiten om dit te gedenken.

Het Louis Paul Boon Genootschap heeft besloten daarbij aan te sluiten met de voorjaars-bijeenkomst.

 

Kris Humbeeck gaf deze middag een lezing over het werk dat Boon wijdde aan deze beroemde priester en zijn denkbeelden. In zijn gloedvol betoog ging hij in op de wijze waarop Boon historisch feitenmateriaal verwerkte in zijn boeken.

Kris Humbeeck  is verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en is directeur van het L.P. Boondocumentatie-centrum.

 

Het bestuur herdacht samen met de leden van het Genootschap onze voormalige voorzitter Danny Vandenbossche, die vorig jaar december zo plotseling is overleden. Wij zijn in onze gedachten bij zijn familie en vele vrienden.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd er met de leden onder andere informatie gedeeld omtrent de voorgenomen omzetting van ons tijdschrift Boelvaar Poef in voortzetting van de uitgave van de Boontjes. Over de mogelijkheden en uitdagingen werd met de leden van gedachten gewisseld.

 

Na afloop was er een receptie om nog even ontspannen met elkaar te kunnen nagenieten. Voor alle aanwezigen was er een klein cadeautje beschikbaar.

 

Lees hier over het programma deze dag!

 

 

foto's   Najaarsbijeenkomst 2014

Zaterdag 13 December 2014 ,Aanvang: 15:00

De najaarsbijeenkomst vond plaats op zaterdag 13 december 2014 in het Belfort aan de Grote Markt in Aalst met de feestelijke presentatie van de Boontjes 1968.

 

Programma vanaf 15.00 uur:

 

Opening door Wim Dijkstra, voorzitter a.i.

 

Voorstelling van de uitgave ‘Boontjes 1968’ door de voorzitters a.i. in de vorm van een vraaggesprek met Jos Muijres.

 

Overhandiging van het eerste exemplaar van Boontjes 1968 aan Jo Boon.

 

Het bestuur nam afscheid van de redactie van Boelvaar Poef. De redactie van BP bestond bij het laatste nummer uit Geert Goeman, Jos Muijres, Gerard Raat, Betty Salverda en Arne op de Weegh.

 

Een dubbel afscheid was er voor Geert Goeman die sinds het begin van dit jaar zijn plaats in het bestuur heeft verlaten. Hij was het langstzittende bestuurslid en hij heeft ze allemaal zien komen en velen zien gaan. Ook dit afscheid wilde het bestuur uitdrukkelijk memoreren.

 

Optreden van het klarinetkwartet '4' onder leiding van Angelique Steenhaut.

 

Boonlezing door Margot Vanderstraeten (auteur en columniste van De Morgen) over het werk van de columnist Boon vroeger in Vooruit en haar werk nu voor De Morgen, ongeveer 50 jaar na Boon.

 

Om 17.00 uur bood het bestuur de leden en belangstellenden een receptie aan waarbij de onderlinge banden konden worden aangehaald.

 

18.00: maaltijd in Qarfa, Stationsstraat 13 op ongeveer 5 minuten wandelen van de Grote Markt.

 

Volg ook de berichten op:

https://www.facebook.com/LouisPaulBoonGenootschap

 

foto's