Activiteiten

2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021    


Afgelast: Algemene Ledenvergadering in Amsterdam

Zaterdag 14 Maart 2020 ,Aanvang: 15:00 ,Duur: 1 uur

Afgelast ivm risico's Coronavirus - Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden in Amsterdam, nabij de locatie waar een uur later de presentatie zal zijn van het Louis Paul Boon-nummer van het tijdschrift De Parelduiker.

Zaterdag 14 maart 2020 om 15:00
Locatie: OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam), Keizerszaal 6.5, Oosterdokskade 143, Amsterdam.


Agenda:

1. Opening om 15.00 uur door de voorzitter met een korte herdenking van Jacquy De Pauw. Daarna volgen mededelingen

2. Algemeen verslag 2019

3. Financieel verslag van 2019, balans 2019 en begroting 2020

4. Benoeming kascommissie jaarstukken 2019 

5. Mededeling aftredende bestuursleden en voorstel aanstellen adviseurs

6. Bevestiging van de huidige bestuursleden

7. Voorstel instellen jeugdcontributie 8. Rondvraag/discussie

9. Sluiting om 15.45

 

Genoemde verslagen over 2019 worden voorafgaand aan de vergadering toegezonden.


De ALV zal rond 15.45 eindigen zodat iedereen op tijd in het OBA theater kan arriveren waar om 16.00 uur het programma van De Parelduiker begint.


Al onze betalende leden zullen een exemplaar van het Boonnummer toegestuurd krijgen na de presentatie ervan deze middag in Amsterdam. Leden die deze middag aanwezig zijn kunnen hun exemplaar al in ontvangst nemen. 

 

We zien aanmeldingen voor de ALV graag tegemoet via mail@lpboon.net