Activiteiten

2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021    


Voorjaarsbijeenkomst 2010

Zaterdag 8 Mei 2010 ,Aanvang: 13:30

Zaterdag 8 mei 13u30

Stedelijk Museum

Oude Vismarkt 13 Aalst

 

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering begint om 13u30 in het Stedelijk Museum ‘Oud Hospitaal’.

 

Het tweede deel begint, na een pauze, om 15u00 op dezelfde plaats nabij de permanente Boonexpositie in de kapel van het Stedelijk Museum.

 

Dichtung und Wahrheit in Boons Pieter Daens

lezing door Frans Jos Verdoodt

 

Prof. Verdoodt, voorzitter van het Daensfonds in Aalst zal in zijn lezing pogen de lagen fictie en werkelijkheid in Boons grote historische roman en documentaire tegelijk uiteen te leggen.

 

Elpee Boon

gezongen door Rudi De Smet

 

Rudi De Smet, acteur en zanger, geeft een voorproef van een liederencyclus in opbouw die voltooid zal worden voor het eeuwfeest van Boon in 2012.

Exclusief voor de leden van het Genootschap worden in het programma onder andere de Elpee Boonsong en enige andere liederen over helden uit  Boons werk ten gehore gebracht

 Openbare bijeenkomst 2010

Zaterdag 18 September 2010 ,Aanvang: 14:30

Het bestuur van het Genootschap nodigde de leden en andere belang-stellenden uit voor een gezellige en interessante bijeenkomst in het Belfort van Aalst op zaterdag 18 september 2010.

 

Programma:

De tijd stilzetten omheen Louis Paul Boon

De presentatie van een fotoboek, uitgegeven door het Genootschap, van het werk van de fotograaf Paul Van den Abeele. Een eerste selectie van zijn foto’s van Boon uit zijn omvangrijke fotoarchief.

De inleiding tot het werk in het boek werd geschreven door Willem M. Roggeman en hij verzorgde op de bijeenkomst ook de voorstelling van de publicatie.

Het fotoboek is een geschenk aan de leden. Aanwezige leden kregen het uitgereikt, afwezigen ontvangen het per post. Voor niet-leden bedraagt de prijs € 10.

 

Dichteres Patricia Lasoen was helaas verhinderd om medische redenen, maar schrijfster Kathy de Nève was een waardige plaatsvervangster. Het was al de bedoeling dat zij samen met Patricia Lasoen een lezing zou verzorgen dus zij was goed voorbereid. Zij presenteerde echte en gefingeerde herinneringen aan Louis Paul Boon, met soms verrassende elementen.

Het jazzduo Paul Van Gysegem en Jeroen Van Herzeele verzorgde het muzikale intermezzo.

 

Na afloop rond 17:00 was er een borrel ter ere van het gepresenteerde boek en liefhebbers konden hun exemplaar van het fotoboek laten signeren door Paul Van den Abeele.

Daarna volgde er een gezellige maaltijd in restaurant Graaf van Egmont aan de Grote Markt.

foto's   Boonlezing 2010

Zaterdag 20 November 2010 ,Aanvang: 15:00

De 20e Boonlezing vond plaats op zaterdag 20 november in Café Plezant aan de Groenplaats 10 te Antwerpen.

 

Het lot van de 'Boontjes'

 

Julien Weverbergh verzorgde een lezing over de uitgave van de Boontjes bij uitgeverij Houtekiet. Louis Paul Boon schreef van november 1959 tot januari 1978 vrijwel dagelijks een stukje in het Gentse dagblad Vooruit. Van deze columns, de "Boontjes", zijn wel eens kleine selecties in boekvorm verschenen, maar het was uitgeverij Houtekiet die in 1988 begon met de complete uitgave. Althans, het was toch de bedoeling de reeks compleet uit te geven...

Na acht prachtig gebonden delen van de Boontjes over de periode 1959/60 tot en met 1967 verscheen in 2003 het laatste deel in de serie en daarna bleef het stil.

 

Weverbergh ging uitvoerig in op de perikelen die hebben gespeeld bij het stilvallen van het project. Hij verweet vooral de subsidieverstrekkers dat ze hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen ten aanzien van dit literair waardevolle project.

 

De directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, Carlo Van Baelen, belichtte de kwestie van de ondergang van de uitgave van de 'Boontjes' vanuit het standpunt der subsidiegevers.

Hij wees er daarbij op dat het voor de uitgever commercieel moeilijk was om de uitgave nog langer voort te zetten. Het heeft natuurlijk bepaald niet meegeholpen dat de uitgever de tot nu toe verschenen delen in de ramsj gedaan heeft.

 

Weverbergh en Van Baelen dienden elkaar van repliek, waarbij ook de zaal in de discussie werd betrokken. Van de kant van Weverbergh en het Genootschap werd in het bijzonder ingegaan op het belang van de volledige uitgave van de Boontjes. In ieder deel van het verschenen werk werden de Boontjes van een vol jaar bijeengebracht en uitgebreid van annotaties voorzien. Een essay belichtte in ieder deel een aspect van Boon, zoveel mogelijk met betrekking tot het onderhavige werk. Bovendien werd een register bijgehouden van alle personen en onderwerpen die Boon in zijn dagelijkse stukjes beschreef.

 

Maar niet alleen vanwege de Boonstudie is een complete uitgave wenselijk; natuurlijk willen liefhebbers die nu de eerste delen in de kast hebben staan ook graag de resterende delen aan de verzameling toevoegen. Of dat er ooit nog van zal komen, is zeer de vraag. Van de kant van de uitgeverij en de subsidieverlener is het niet vreemd dat er anno 2010 ook gedacht wordt aan een andere manier van uitgeven.

 

Een verzameling van representatieve Boontjes zal deel gaan uitmaken van het Verzameld Werk dat nu door de Arbeiderspers wordt uitgegeven. Wellicht is het vervolgens mogelijk om bij die uitgave een complete set van alle Boontjes op een CD te laten verschijnen. Eventueel kan zo’n uitgave ook beschikbaar gemaakt worden op een website. Bijkomend voordeel van zo’n electronische uitgave is dat een register goed en compleet is bij te houden.

 

Veel Boonliefhebbers blijven vooralsnog hopen op voortzetting van de uitgave in boekvorm …

 

Zie de bijgaande fotoreportage voor een indruk van deze middag. Er was heel wat publiek op afgekomen; regelmatig moesten er stoelen in het zaaltje worden bijgeplaatst.

foto's