Activiteiten

2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021    


Voorstelling de kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat en presentatie Boontjes 1969

Zondag 14 Februari 2016 ,Aanvang: 16:00

Zondag 14 februari vanaf 16.00 uur.

Huis van de Kunsten de Lindenberg, Ridderstraat 23, te Nijmegen

 

PROGRAMMA:

16.00 inloop

16.30 presentatie Boontjes 1969

17.00 de kleine eva uit de kromme bijlstraat

18.00 borrel en maaltijd 

 

Het Vlaams Kwartier te Nijmegen en het Boongenootschap te Aalst preseerden het muzikaal theaterevenement de kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat. Eind 1953 schreef Louis Paul Boon een poëtisch relaas over de moord op een klein meisje, gebaseerd op krantenknipsels uit 1937. Accordeonist Tuur Florizoone en actrice Jessa Wildemeersch brachten voor een uitverkochte zaal een ontroerende, muzikale interpretatie van dit literaire meesterwerk. 

 

Deze middag werd ook de officiële presentatie gehouden van de Boontjes 1969. De aanwezige leden ontvingen deze middag hun exemplaar van de Boontjes 1969 als onderdeel van het lidmaatschap.

 

Het eerste exemplaar van dit deel uit de Boontjesreeks werd overhandigd aan Jo Boon. Jo boog zich vervolgens samen met Luckas Vander Taelen en Jos Muijres over wat Boon in het jaar 1969 bij voorkeur bezighield.

Na afloop van de boekpresentatie en theatervoorstelling was er een gezellige borrel.

 

Deze geslaagde middag werd met name mogelijk gemaakt door de inspanningen van Wim Dijkstra die op deze dag zijn zeventigste verjaardag vierde alsmede het feit dat zijn bestuurlijke loopbaan nu een einde heeft genomen. Door hem werd aan de gasten de aansluitende borrel aangeboden. We zijn Wim heel dankbaar voor zijn initiatief en wensen hem het allerbeste nu hij met pensioen is.

 

 

 

 

 

 

 Voorjaarsbijeenkomst 2016

Zaterdag 21 Mei 2016 ,Aanvang: 14:00

Onze voorjaarsbijeenkomst vond plaats op zaterdag 21 mei 2016 in Aalst en Erembodegem. We hadden een prachtige dag en een heel afwisselend programma. Lees hieronder het verslag en bekijk de foto’s in het bijgevoegde fotoalbum, waarin je de belangrijkste momenten kunt terugzien!

 

Op het programma stond een wandeling van Erembodegem naar Aalst, langs bekende locaties rond de Kapellekensbaan. Onderweg droeg acteur Anton Cogen met zijn krachtige en markante stem enkele teksten van Boon voor.

 

We verzamelden op het stationsplein in Aalst, waar Anton Cogen zijn eerste voordracht hield. Vervolgens namen we de trein naar Erembodegem. We wandelden vanaf het station van Erembodegem naar de Kapellekensbaan en natuurlijk hielden we eerst halt bij de beroemde kapel Termuren. Hier hadden we even de tijd om rustig rond te kijken.

 

Vervolgens ging het langs de Kapellekensbaan voort richting de fabrieken Schotte en DuParc. Anton stak hier enkele gloedvolle betogen af, citerend uit het werk van Boon.

 

In het Stadspark aangekomen had Anton nog een verrassing voor ons: vanwege zijn zeventigste verjaardag tracteerde hij het gezelschap op een drankje in paviljoen ’t Melkhuisje. We streken dus neer op het terras en uiteraard vloeide vooral het Belgisch bier rijkelijk!

Anton tracteerde ons niet alleen op een drankje, ook hier droeg hij weer enkele fraaie stukken van Boon voor. Op onze beurt hebben we Anton gefeliciteerd, bedankt en toegezongen.

 

Via het stadspark wandelden we terug naar Aalst, de Grote Markt en restaurant De Borse van Amsterdam. Daar hadden we onze ledenvergadering met aansluitend een gezellige maaltijd.

 

Tenslotte gingen we ’s avonds naar de voorvertoning van de film “Langs de Kapellekensbaan” in  cultureel centrum De Werf. Vooraf had Luckas Vander Taelen een inleidend gesprek met filmmaker André Schreuders. Een mooie, bedachtzame afronding van deze gedenkwaardige dag!

 

 

foto's   Boonlezing 2016

Dinsdag 13 December 2016 ,Aanvang: 12:30

Dimitri Verhulst hield het werk van Louis Paul Boon kritisch tegen het licht op dinsdag 13 december 2016.

 

Elk jaar nodigt het Louis Paul Boon Genootschap een prominente spreker uit om zich kritisch te verhouden tot het werk van een van de grootste schrijvers die ons taalgebied gekend heeft. Dit jaar nam Dimitri Verhulst de handschoen op en vroeg zich af wat de waarde van Boontje anno 2016 is.

 

‘Snijdt die Boon nog?’ is de provocatieve titel die hij zijn lezing meegaf. 

 

Organisatie: deBuren en het Louis Paul Boon Genootschap.

 

Gratis voor leden van het Louis Paul Boon Genootschap. Voor alle anderen € 10 (inclusief lezing, brood en soep).

 

Wanneer:

dinsdag 13 december 2016

om 12:30

 

Locatie:

Vlaams-Nederlands Huis deBuren

Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

 

Zie verder ook de website van deBuren